Φιλμ

Εκτοπισμός Εβραίων από την πόλη Μπέλτσι της Βεσσαραβίας

Η ρουμανική κυβέρνηση είχε συμμαχήσει με τη ναζιστική Γερμανία, αλλά κατά γενικό κανόνα δεν εκτόπιζε Ρουμάνους Εβραίους σε εδάφη υπό γερμανική κατοχή. Αν’ αυτού, η Ρουμανία συγκέντρωνε και εκτόπιζε συστηματικά τους Εβραίους της Βεσσαραβίας και της βόρειας Βουκοβίνας στις υπό ρουμανική κατοχή περιοχές της Ουκρανίας. Εδώ, Εβραίοι από την πόλη Μπέλτσι της Βεσσαραβίας μεταφέρονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια των εκτοπισμών. Έως το τέλος Μαΐου 1942, τα ρουμάνικα σώματα ασφαλείας σκότωσαν ή εκτόπισαν τους περισσότερους Εβραίους της περιοχής. Μόλις 200 περίπου Εβραίοι απέμειναν σε ολόκληρη τη Βεσσαραβία.

Καταγραφή

Ετικέτες


  • Bundesarchiv Filmarchiv
Προβολή αρχειακού υλικού

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.