Film

Yahudilerin Balti’den (Besarabya) sürülmeleri

Romanya hükümeti, Nazi Almanyasının müttefikiydi ancak Romanyalı Yahudileri Alman işgalindeki bölgelere sürmüyordu. Bunun yerine Romanya, Besarabya ve Kuzey Bukovina’da yaşayan Yahudileri sistematik bir şekilde topluyor ve Ukrayna’nın Romanya işgali altındaki bölgelerine gönderiyordu. Bu işlem sırasında Besarabya’nın Balti kasabasındaki Yahudiler toplama kamplarında toplandılar. 1942 yılının Mayıs ayı sonlarında Romanya güvenlik güçleri, bölgedeki Yahudilerin büyük bir kısmını öldürmüş ya da başka bir yere sürmüştü. Tüm Besarabya’da sadece 200 Yahudi kalmıştır.

Deşifre Edilmiş Metin

Etiketler


  • Bundesarchiv Filmarchiv
Arşivsel detayları görüntüle

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.