قطعه فیلم های تاریخی

پیامد آزادسازی یک اردوگاه بیگاری در آلمان

در هانوفر، يکی از شهرهای صنعتی بزرگ شمال آلمان، سه اردوگاه بزرگ بیگاری وجود داشت. هر سه اردوگاه قسمتی از مجموعه اردوگاه کار اجباری نوینگام به شمار می رفتند. در اوايل آوريل 1945، نيروهای آمريکايی وارد هانوفر شدند و زندانیان بازمانده اردوگاه را آزاد کردند. واحد مخابرات ارتش آمريکا اندکی پس از آزادسازی فیلمی از يکی از اردوگاه های هانوفر تهيه کرد. نيروهای آمريکایی به بازماندگان اردوگاه غذا می دادند و از شهروندان آلمانی می خواستند تا در دفن مرده ها به آنها کمک کنند.


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک