قطعه فیلم های تاریخی

اعترافات متهمان در دادگاه نورنبرگ

متفقین پس از شكست آلمان، مقامات مهم حکومتی و حزبی و فرماندهان نظامی رایش سوم را در دادگاههایی متشکل از قضات نظامی اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیای كبیر، فرانسه و ایالات متحده محاكمه كردند. در این دادگاه نظامی بین المللی، 22 جنایتکار اصلی جنگی، طی آنچه که به محاکمات نورنبرگ معروف است، از نوامبر 1945 تا اكتبر 1946 محاکمه شدند. در این قطعه فیلم، متهمان پس از کیفرخواست در خصوص اتهامات جنایت علیه صلح، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، اعترافات خود را عنوان می کنند. دادگاه یالمار شاخت، فرانتس فن پاپن و هانس فریچه را تبرئه کرد. دوازده نفر از متهمان از جمله هرمان گورینگ، ویلهلم كایتل، یواخیم فون ریبن تروپ و ارنست كالتن برونر به مرگ و سایر متهمان به زندان- از 10 سال تا حبس ابد- محكوم شدند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.