قطعه فیلم های تاریخی

گرفتارآمدن پناهندگان یهودی در یک منطقه بی طرف

بعد از قرارداد مونیخ و تسلیم زودتنلند به آلمان توسط چکوسلواکی، مقامات آلمانی این ساکنان یهودی پوهورژلیتسه (Pohorelice) را از زودتنلند بیرون راندند و به چکوسلواکی فرستادند. دولت چکوسلواکی از ترس سرازیرشدن سيل پناهندگان، از پذیرش آنها خودداری کرد. در نتیجه، پناهندگان یهودی مجبور شدند در يك منطقه بی طرف بین برونو و براتییسلاوا واقع در مرز چکسلواکی و آلمان اردو برپا کنند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • Mr. Herbert Kline
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.