قطعه فیلم های تاریخی

گرفتارآمدن پناهندگان یهودی در یک منطقه بی طرف

بعد از قرارداد مونیخ و تسلیم زودتنلند به آلمان توسط چکوسلواکی، مقامات آلمانی این ساکنان یهودی پوهورژلیتسه (Pohorelice) را از زودتنلند بیرون راندند و به چکوسلواکی فرستادند. دولت چکوسلواکی از ترس سرازیرشدن سيل پناهندگان، از پذیرش آنها خودداری کرد. در نتیجه، پناهندگان یهودی مجبور شدند در يك منطقه بی طرف بین برونو و براتییسلاوا واقع در مرز چکسلواکی و آلمان اردو برپا کنند.

نسخه كامل

  • Mr. Herbert Kline
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.