قطعه فیلم های تاریخی

گرفتارآمدن پناهندگان یهودی در یک منطقه بی طرف

بعد از قرارداد مونیخ و تسلیم زودتنلند به آلمان توسط چکوسلواکی، مقامات آلمانی این ساکنان یهودی پوهورژلیتسه (Pohorelice) را از زودتنلند بیرون راندند و به چکوسلواکی فرستادند. دولت چکوسلواکی از ترس سرازیرشدن سيل پناهندگان، از پذیرش آنها خودداری کرد. در نتیجه، پناهندگان یهودی مجبور شدند در يك منطقه بی طرف بین برونو و براتییسلاوا واقع در مرز چکسلواکی و آلمان اردو برپا کنند.


  • Mr. Herbert Kline
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک