قطعه فیلم های تاریخی

مردان کولی به هنگام بيگاری

مردان کولی تحت مراقبت فاشیست های کرووات و سربازان آلمانی مشغول بیگاری- ساختن یک اردوگاه اقامت اجباری، احتمالأ یاسنوواچ در کروواسی- هستند. رژيم فاشیست های کرووات در جنگ جهانی دوم با آلمان متحد شد و نقشه های کشتار خود را به اجرا درآورد. رژيم کرووات 50 هزار کولی را در يوگسلاوی به قتل رساند.


  • Jugoslovenka Kinoteka
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک