الکساندر بِرنستِین  Alexander Bernstein

الکساندر بِرنستِین Alexander Bernstein

تاریخ تولد: 1911

کارچای Karchai, لیتوانی

الکساندر یکی از شش فرزند متولد شده در خانواده‌ای یهودی در دهکده‌ کارچای واقع در لیتوانی بود. پدرش يك کشاورز بود. الکساندر در نزدیکی یانوا، به مدرسه عمومی رفت و همچنین زبان‌های عبری و تاریخ یهود را در مدرسه‌ای مذهبی آموخت. وی در سال ۱۹۲۵ برای رفتن به مدرسه راهنمایی به سیائولیای Siauliai رفت. او در آنجا با خواهر بزرگترش زندگی می‌کرد.

۱۹۳۳-۳۹: الکساندر در دانشگاه کوفنو ثبت‌نام کرد، و وارد بخش داروشناسی شد. او پس از دریافت مدرکش، به سیائولیای بازگشت و در آنجا در داروخانه‌ای در خیابان ویلنیوس مشغول به کار شد. در سال ۱۹۳۹ الکساندر با یوخِوِد Jocheved تادرس ازدواج کرد. کمی بعد در همان سال، آلمان به لهستان حمله کرد. در آن زمان لیتوانی هنوز کشوری آزاد بود.

۱۹۴۰-۴۴: در سال ۱۹۴۰ شوروی کشور لیتوانی را به خاک خود افزود. یک سال بعد سربازان آلمانی، سیائولیای را اشغال کرده و یهودیان شهر از جمله الکساندر و همسرش را به گتو‌های یهودیان منتقل کردند. الکساندر یکی از معدود داروسازان گتو بود. او و همسرش در ژوئیه ۱۹۴۴ جزو آخرین گروه انتقالی به خارج از سیائولیای بودند. آنها به اردوگاه‌های متعددی تبعید شدند اما به نحوی با یکدیگر ماندند. اما در کایزروالد Kaiserwald، در نزدیکی ریگا، الکساندر و یوخود از یکدیگر جدا شده و به اردوگاه‌های مختلفی فرستاده شدند.

در بهار ۱۹۴۵، الکساندر از شدت بیماری ناشی از گرسنگی در اردوگاه براباگ-شوارتس‌هایده Brabag-Schwarzheide درگذشت؛ او ۳۴ سال داشت. دیگر از همسرش یوخود، خبری نشد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.