بتی لیتر لوخ‌هایمر  Betty Leiter Lauchheimer

بتی لیتر لوخ‌هایمر Betty Leiter Lauchheimer

تاریخ تولد: ۱۱ آوریل ۱۸۸۳

اوف‌هاوزن, آلمان

بتی یکی از ۱۴ فرزند خانواده‌ای یهودی و مذهبی در آف‌هاوزن، دهکده‌ای در جنوب غربی آلمان بود. پدرش یک تاجر موفق دام در منطقه بود. بتی، در ۸ مه ۱۹۰۳ زمانی‌که ۲۰ سال داشت با مکس لوخ‌هایمر، که قصاب کاشر و تاجر دام بود ازدواج کرد. آنها در خانه ای بزرگ در کنار یک باغستان در دهکده‌ی ایب‌هاوزن زندگی می کردند. بتی و مکس دو فرزند به نام های رجینا و کارل داشتند.

۱۹۳۳-۳۹: در اواخر سال ۱۹۳۸ بتی و مکس برای دیدن دخترشان به کیپنهایم رفته بودند که پلیس مکس و دامادشان را بازداشت کرد. اوباشان محله به خانه‌ی آنها سنگ زدند و شیشه هایش را شکستند. بتی، دختر و نوه اش تا زمانی که این غوغا خاتمه یافت در خانه مخفی شدند. بعداً فهمیدند که مردان یهودی شهر به بازداشتگاه داخائو تبعید شده اند. سه هفته بعد مکس و دامادش به خانه بازگشتند. در همان ماه مه، مکس در اثر حمله قلبی درگذشت.

۱۹۴۰-۴۱: خانواده‌ی رجینا به خانه‌ی بتی در ایب‌هاوزن نقل مکان کردند.قوانین ضد یهود بیشماری بر شهر حکمفرما شده بود: یهودیان نمی توانستند از اتوبوس استفاده کنند؛ یهودیان باید لباس هایی که ستاره زرد داشت می پوشیدند؛ یهودیان نمی توانستند سفر کنند. در اواخر سال ۱۹۴۱ به خانواده دستور داده شد که برای «تبعید به شرق» آماده شوند. داماد بتی با این امید که به دلیل مجروح جنگ جهانی اول بودن او را معاف خواهند کرد از گشتاپو (سازمان پلیس مخفی آلمان نازی) درخواست کرد که از رفتن آنها بگذرند. با وجود اینکه درخواست وی را قبول کردند اما این درخواست شامل بتی نمی شد. او مجبور شد که خود را برای انتقال آماده کند.

بتی در اوایل دسامبر به ریگا در لاتویا تبعید شد. او در جریان کشتار دسته جمعی یهودیان در جنگل رومبولا در نزدیکی ریگا با ضرب گلوله کشته شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.