سدومیر میلان سوراک  Cedomir Milan Sorak

سدومیر میلان سوراک Cedomir Milan Sorak

تاریخ تولد: ۲۰ ژوئیهٔ ۱۹۲۰

سارایوو, یوگسلاوی

سدومیر در میان پنچ فرزند یک خانواده‌ی ارتدکس صرب، بزرگترین آنها بود. خانواده‌ی سوراک در شهر چند نژادی سارایوو، پایتخت بوسنی زندگی می‌کردند. پدر سدومیر، میلان، مهندس بود و در استخدام راه آهن ایالتی یوگسلاوی بود و مادر مجار او، آندلیا زنی خانه‌دار بود.

۱۹۳۳-۳۹: خانواده سوراک پس از ارتقای پدر سدومیر به سمت معاون اداره‌ی راه‌ آهن در منطقه‌ی کرواسی، به زاگرب نقل مکان کردند. او در ۱۹۳۸ از مدرسه متوسطه فارغ التحصیل شد و در دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه زاگرب ثبت نام کرد. سدومیر شهر بزرگ را دوست داشت و یک دوست دختر کروات داشت.

۱۹۴۰-۴۱: در ۶ آوریل ۱۹۴۱، زمانی که آلمان به یوگسلاوی حمله کرد، سدومیر برای خدمت در ارتش یوگسلاوی داوطلب شد. چهار روز بعد، آلمان وارد زاگرب شد. فاشیست‌های کروات به قدرت رسیدند و کارزاری علیه صرب‌ها، یهودی‌ها و کولی‌ها برپا کردند. در ۲۷ آوریل، هنگامی که سدومیر از خانه‌ی دوست دخترش به سمت خانه‌ی خودش می‌رفت، توسط پلیس کرواسی دستگیر شد و به زندان خیابان پترینیسکا افتاد. او به اردوگاه‌های کوپریونیکا، گوسپیچ و یادافنو در جنوب که تحت کنترل کرواسی بودند فرستاده شد.

در یادافنو، سدومیر جزو گروه بزرگی از زندانیان بود که در حالیکه به هم زنجیر شده بودند، به کنار یک چاه عمیق آورده شده و سپس با یک چکش سنگین به آنها ضربه زده شد و به درون چاه انداخته شدند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.