ادیت گرونبرگر Edit Gruenberger

ادیت گرونبرگر Edit Gruenberger

تاریخ تولد: ۲۷ ژوئن ۱۹۲۳

کوشیتسه, Kosice چکسلواکی

ادیت دومین فرزند از سه فرزند خانواده مجاری زبان یهودی در شهر کوشیتسه در بخش جنوب شرقی چکسلواکی موسوم به اسلواکی بود. او به عنوان شهروند چکسلواکی بزرگ شد. در نوجوانی به مدرسه متوسطه یهودی می رفت. پدرش یک خیاط بود و کارگاهش در آپارتمانشان بود.

۱۹۳۳-۳۹: من پس از پایان مدرسه ابتدایی به مدرسه متوسطه رفتم. زبان آموزشی در مدارس زبان اسلواک بود و تا نوامبر ۱۹۳۸ که سربازان مجارستانی به جنوب اسلواکی آمدند، هیچ گونه تبعیضی بین یهودیان و سایرین وجود نداشت تا کوشیتسه با دخالت آلمان بخشی از مجارستان شد و حاکمان جدید مجاری ما، قوانین ضد یهودی وضع کردند. در ۱۹۳۹ هنگامی که مدرسه را به پایان رساندم، به عنوان دوزنده لباس با عمه‌ام کار می کردم.

۱۹۴۰-۴۴: من تا ۱۹۴۱ با عمه‌ام کار می کردم تا مجاری ها من و خانواده ام را به دلیل «خارجی» بودن دستگیر کردند. در ۱۹۴۲ من آزاد شدم و به سر کار برگشتم. یک ماه پس از اشغال مجارستان توسط آلمان در ۱۹۴۴، خانواده ما را مجبور کردند به حیاط کارگاه آجرپزی در همان نزدیکی برویم. ما تا ماه مه، آنجا نگهداشته شدیم و سپس همراه با بسیاری از یهودی های کوشیتسه به آشویتس تبعید شدیم. هنگامی که به آشویتس رسیدیم، مادرم و خواهر کوچکترم به اتاق گاز فرستاده شدند و من برای کار اجباری انتخاب شدم.

ادیت پس از انتقال به اردوگاه فرعی مولدورف Muehldorf در داخائو، در ماه مه ۱۹۴۹ توسط نیروهای ایالات متحده از توتزینگ Tutzing آزاد شد و به سرعت به خانه بازگشت. او در ۱۹۶۸ به آلمان غربی مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.