امانوئل لیتواک  Emanuel Litwak

امانوئل لیتواک Emanuel Litwak

تاریخ تولد: ۳ مهٔ ۱۹۱۳

لووف, Lvov لهستان

امانوئل که اغلب با نام مستعار مانک صدا می شد یکی از پنج فرزند متولد شده در خانواده‌ای یهودی و مذهبی در شهر صنعتی لووف بود. بعد از اتمام تحصیلات راهنمایی، وی به موسسه پلی تکنیک لووف برای تحصیل در رشته عمران رفت.

۱۹۳۳-۳۹: در موسسه، دانش آموزان یهودی باید در سمت راست کلاس درس می ایستادند. یکی از روزها، یکی از هم دانشکده‌ای‌های ضد یهود او، در دعوايی که به خاطر ناسزاگویی به او راه افتاده بود، فک مانک را شکست. مانک از آنها شکایت کرد، اما پرونده مختومه شد. قاضی گفت مانک باید خوشحال باشد که کشته نشده است. مانک در سال ۱۹۳۹ فارغ التحصیل شد. بعد از اشغال لووف توسط شوروی در سپتامبر، مانک به عنوان مهندس برنامه ریزی برای راه آهن شروع به کار کرد.

۱۹۴۰-۴۲: آلمانی ها در سال ۱۹۴۱ لووف را از شوروی گرفتند. از یولک، یکی از دوستان خانوادگی مورد اعتماد خانواده لیتواک خواسته شد که برای خواهر و خواهر زاده مانک که در ۱۰۰ مایلی شهر به عنوان «کاتولیک های لهستانی» زندگی می کردند مقداری لباس ببرد. لباس ها به طرز مشکوکی هیچ وقت نرسیدند. هنگامی که مانک در سپتامبر ۱۹۴۲ تصمیم گرفت از لووف فرار کند و برای زندگی به جایی برود که کسی او را نشناسد یولک با او به ایستگاه قطار آمد. در راه مانک شک کرد که آیا می تواند به یولک اعتماد کند.

به مانک خیانت شد، و او در ایستگاه راه آهن لووف به جرم نپوشیدن آرم اجباری یهود، دستگیر شد. وی به سرعت توسط آلمانی ها دار زده شد. مانک ۲۹ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.