فرانسیس اوفنر Francis Ofner

فرانسیس اوفنر Francis Ofner

تاریخ تولد: ۱۸ ژوئیهٔ ۱۹۱۳

نوی ساد, یوگسلاوی

فرانسیس در شهری با جمعیت یهودی ۵،۰۰۰ نفری بزرگ شد. خانواده‌ی اوفنر عضو کنیسه‌ای بودند که بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی را از ورزش تا مراقبت از سالمندان حمایت می‌کرد. در ۱۹۳۱، فرانسیس تحصیل در دانشکده‌ی حقوق دانشگاه زاگرب را شروع کرد. در دوران دانشجویی، او برنامه‌ی را سازماندهی کرد تا ترجمه‌ی صحبت‌های رهبران نازی که از رادیو پخش می‌شد‌، روی تخته‌های اطلاعاتی دانشگاه نصب شود.

۱۹۳۳-۳۹: زمانی که هیتلر صدراعظم آلمان شد، من تلاش زیادی کردم تا در دانشگاه، دوستان یهودیم را برعلیه تهدید نازی‌ها متحد کنم. در ۱۹۳۳، من به سازماندهی بنیاد صهیونیست بتار در یوگسلاوی کمک کردم. ما به فرستادن غیرقانونی مهاجران به فلسطین، آموزش یهودی‌ها برای دفاع شخصی و همکاری با یوگسلاوهای ضد نازی برای مقابله با فعالیت‌های آلمانی در کشورمان می‌پرداختیم.

۱۹۴۰-۴۵: در ۲۵ مارس ۱۹۴۱، یوگسلاوی اتحاد خود را با آلمان اعلام کرد. من در آماده سازی کودتایی که دو روز بعد دولت طرفدار آلمان را برانداخت، شرکت کردم. اما در ۶ آوریل، آلمان و متحدینش به یوگسلاوی حمله کردند و شهر نوی ساد که در آن زندگی می‌کردم، توسط نیروهای مجارستان اشغال شد. من به همراه دیگر مردان یهودی شهر، توسط مجارستانی‌ها به کار اجباری فرستاده شدم. این باعث شد که من از دستگیری توسط گشتاپوهایی که وارد نوی ساد شده بودند تا مرا به علت فعالیت‌های ضد آلمانی دستگیر کنند، نجات پیدا کنم.

در ۱۹۴۲، فرانسیس از بوداپست به ترکیه گریخت. در استانبول او توسط دفتر اطلاعات جنگی ایالات متحده به عنوان افسر رابط با مطبوعات بالکان استخدام شد. او در سال ۱۹۴۵ به فلسطین مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.