گرگور ولف‌هارت Gregor Wohlfahrt

گرگور ولف‌هارت Gregor Wohlfahrt

تاریخ تولد: ۲۴ ژوئیهٔ ۱۹۲۱

کوستنبرگ-ولدن, اتریش

گرگور دومین فرزند از شش فرزند خانواده‌ای کاتولیک در روستایی در بخش کارینتیای اتریش بود. پدرش کشاورز و معدنچی بود. وادینش که نسبت به کاتولیسم شک داشتند، به دین شاهدان یهوه پیوستند و فرزندانشان را با مذهب جدید بزرگ کردند. گرگور علاقه به کوهنوردی و اسکی داشت.

۱۹۳۳-۳۹: گرگور به مدرسه می‌رفت و به عنوان پیشخدمت کار می‌کرد. پس از اشغال اتریش توسط آلمان در مارس ۱۹۳۸، اوضاع برای شاهدان یهوه بدتر شد. شاهدان از قسم خوردن برای وفاداری به هیتلر سر باز می‌زدند و عقیده داشتند که آنها فقط بنده‌ی خدا و قوانین او هستند. در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹، روزی که آلمان به لهستان حمله کرد، پدر گرگور به علت عدم پیوستن به خدمت وظیفه دستگیر شد و سه ماه بعد اعدام شد.

۱۹۴۰-۴۲: گرگور مانند برادر بزرگترش فرانس، به دلیل باور شاهدان یهوه که معتقد بودند خداوند در فرمان پنجم گفته است که «از قتل انسان ها بپرهیزید»، از پیوستن به ارتش آلمان سر باز زد. گرگور دستگیر شد. او در غل و زنجیر به دادگاه نظامی در برلن برده شد و در ۱۸ دسامبر ۱۹۴۱ به اعدام محکوم شد. برای گرگور، دستگیری و اعدام پدرش با اتهام مشابه در دو سال قبل باعث تقویت ایمانش شد.

گرگور در ۱۴ مارس ۱۹۴۲ زمانی که ۲۰ سال داشت در زندان پلوتزنسی برلن، با گیوتین سرش از تن جدا شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.