هرمان یودلویتز  Herman Judelowitz

هرمان یودلویتز Herman Judelowitz

تاریخ تولد: 1896

ایزپوت, لتونی

هرمان از میان نه فرزند خانواده‌ای یهودی در روستای آیزپوته در لتونی، بزرگترینشان بود. او در جنگ جهانی اول شرکت کرد و پس از جنگ در سال ۱۹۱۸ برای استقرار یک جمهوری لتونی آزاد جنگید. دو سال بعد، او با سارا گامپر ازدواج کرد و آنها در شهر لیپایا اقامت گزیده و در آنجا یک فروشگاه کفش برپا کردند. در اواخر سال۱۹۲۰، آنها صاحب دو دختر با نام‌های فانی و جنی شدند.

۱۹۳۳-۳۹: هرمان الگوهایی برای روی کفش‌ها طراحی و از آنها برای نقش دادن کفش‌های آماده شده استفاده می‌کرد. فروشگاه کفش او در جلوی کارگاه کفاشیش بود. در ۱۹۳۵ هرمان و سارا صاحب دختر سومشان، ایزابل شدند. هم سارا و هم هرمان صهیونیست بودند و اغلب برای کمک به یهودی‌ها جهت خرید زمین در فلسطین کمک مالی جمع می‌کردند.

۱۹۴۰-۴۱: در ژوئن ۱۹۴۰، شوروی لتونی را اشغال کرد. شوروی‌ها مغازه‌ی هرمان را ضبط و آن را ملی کردند اما هرمان مجبور به ادامه‌ی کار شد. در ژوئن ۱۹۴۱ آلمان به لتونی حمله کرد و به سرعت به لیپایا رسید. آلمانی‌ها به ظاهر برای نظام وظیفه شروع به دستگیری مردان یهودی شهر کردند. هیچکدام از آن مردها هرگز برنگشتند. یک ماه بعد، دستوری صادر شد مبنی بر اینکه مردانی که در حدود سن کار کردن هستند باید به میدان اصلی شهر بیایند. هرمان به میدان اصلی شهر رفت.

در اواخر ژوئیه ۱۹۴۱، هرمان و بقیه مردان گروهش به روستایی در شمال، به نام اسکدن فرستاده شدند. آنها در آنجا با گلوله کشته شدند و در گور دسته جمعی دفن شدند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.