ایدا بائر لانگ  Ida Baehr Lang

ایدا بائر لانگ Ida Baehr Lang

تاریخ تولد: ۲ فوریهٔ ۱۹۰۹

روخهایم Ruchheim, آلمان

ایدا در خانواده‌ای یهودی به دنیا آمد. آنها صاحب فروشگاه خشکبار فروشی در شهری کوچک در دره‌ی رودخانه‌ی راین بودند. در نوجوانی‌، ایدا عاشق دوچرخه سواری با دخترخاله‌اش لوئیس در دره‌ی سینیک بود. بعد از فارغ‌التحصیل شدن از مدرسه، آیدا در فروشگاه به پدر و مادرش کمک می کرد. وی در اوایل دهه بیست سالگی، با فریتز لانگ که در همسایگی لَمبس‌هایم Lambsheim صاحب خشکبار فروشی بود، ازدواج کرد.

۱۹۳۳-۳۹: من و فریتز برای مواقعی که من برای کار به فروشگاه می‌روم، فردی را استخدام کرده‌ایم تا از دخترمان، فِریا که تازه به دنیا آمده، نگهداری کند. اکنون که حزب نازی قدرت را به دست گرفته است، یهودیان، هرچه بیشتر و بیشتر آلمان را ترک می‌کنند. مادر شوهرم با برادر فریتز با کشتی به نیویورک رفته‌اند و دختر خاله‌ی عزیزم لوئیس، الان تماس گرفت تا با من خداحافظی کند. و ما؟ فریتز مردد است که کسب و کار را ول کند و من نمی‌دانم که چطور می‌توانم پدر و مادرم را ترک کنم.

۱۹۴۰-۴۲: من و فریتز و فریای ۶ ساله تا کنون به دو بازداشتگاه در فرانسه تبعید شده‌ایم. هنگامی که به اردوگاه واقع در گورس رسیدیم، زمستان بود - سرد و بارانی - و تنها چیزی که برای خوابیدن روی آن داشتیم نی و ساقه‌ی درختان بود. فریا تب شدیدی کرد و گوش درد شدیدی گرفت و تقریباً در آستانه‌ی مرگ بود. اکنون در ریوسالتِس Rivesaltes جایی که در آن مستقر شده‌ایم، این شانس را یافتیم که فریا را از طریق یک انجمن کمک رسانی که به پنهان کردن بچه ها در خانواده‌های فرانسوی در روستاها کمک می‌کرد به خارج از اردوگاه و جایی امن منتقل کنیم. من از بین سیم خاردار، از فریا خداحافظی کردم.

در سپتامبر ۱۹۴۲، چند روز بعد از آنکه فریا اردوگاه را ترک کرد، ایدا به آشویتس تبعید شد و در همان جا جان سپرد. فریا از جنگ جان سالم به در برد و در سال ۱۹۴۶ پدرش را پیدا و به او پیوست.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.