یاکوب گَمپر Jacob Gamper

یاکوب گَمپر Jacob Gamper

تاریخ تولد: 1872

لیپایا, لتونی

یاکوب در یک خانواده‌ی یهودی در بندر بالتیک لیپایا متولد شد. او مالک یک فروشگاه لباس در شهر و همچنین تعدادی آپارتمان بود که اجاره‌ی آنها را جمع می‌کرد. یاکوب که پس از مرگ همسرش، بازنشست شده بود، به منزل دخترش سارا نقل مکان کرد.

۱۹۳۳-۳۹: یاکوب بسیار می‌خواند. روزنامه‌ی مورد علاقه‌ی او، یک روزنامه‌ی آلمانی زبان لیپایا با نام لیبار زیتونگ Libauer Zeitung بود که دوست داشت آن را در باغ‌های اطراف خانه‌ی دخترش بخواند. روزهای یکشنبه، «پدربزرگ» نوه‌هایش، فانی و جنی و بچه های دیگر محله را به بندر می‌برد. او برای آنها آبنبات کاراملی می‌خرید و با آنها می‌نشست و به کشتی‌ها نگاه می کرد.

۱۹۴۰-۴۱: در ژوئن ۱۹۴۰، شوروی لتونی را اشغال کرد. یک سال بعد، آلمان به لتونی حمله کرد و در عرض یک هفته به لیپایا رسید. نازی‌ها به سرعت تمام مردهای یهودی را جمع کردند تا ظاهرأ وضعیت نظام وظیفه‌ی آنها را بررسی کنند. هیچکدام از آن مردها برنگشتند. دستگیری‌ها تا چند ماه کاهش یافت تا شب ۱۵ دسامبر که پلیس لتونی شروع به بیرون آوردن یهودی‌ها از خانه و بردن آنها به زندان کرد. کسانی که اجازه‌ی کار داشتند آزاد شدند اما بقیه، به شمال و روستای اسکدن برده شدند.

یاکوب گمپر بین تقریباً ۲۸۰۰ یهودی کشته شده توسط مردان مسلح لتونی و آلمان در اسکدن، در روزهای ۱۵ تا ۱۷ دسامبر ۱۹۴۱ بود.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.