یاکاب کتز Jakab Katz

یاکاب کتز Jakab Katz

تاریخ تولد: 1861

نیرمادا, مجارستان

یاکاب یک یهودی مذهبی بود که هشت فرزند داشت. در اویل دهه‌ی ۱۹۰۰ وی با کشتی به آمریکا رفت و مخارج سفرش را با ریختن زغال در کشتی تامین کرد. وی در نیویورک به اندازه‌ی کمک به مهاجرت دو نفر از دخترانش پول درآورد. او در بازگشتش به بوی، خانواده‌اش را به زالکود، شهری کوچک در شمال شرق مجارستان برد. در آنجا با کمک همسرش ترز و پسرش میکلوس یک مزرعه و یک فروشگاه را اداره می‌کرد.

۱۹۳۳-۳۹: دخترم سادی و دو فرزندش لیلیان و آرتور برای دیدنمان از آمریکا آمده‌اند. بچه‌ها اینجا، دویدن در باغ‌ها، دیدن چادرهای کولی‌ها و سیرک‌ها را دوست دارند. سادی نگران ما است. وی در راه اینجا، در هامبورگ توقف کرده و رژه‌ی نازی‌ها را در خیابان مشاهده کرده است. وی به ما التماس می‌کند که با آنها برویم. من ۷۵ سالم است. چطور می‌توانم مزرعه و فروشگاهم را ول رها کنم؟ به او گفته‌ام که نگران نباشد. این اتفاقات خیلی از ما دور است.

۱۹۴۰-۴۴: ما یهودیان اندک زالکود مجبور شدیم که به اطراف شهر شاتورایائویهی، جایی که ۱۵،۰۰۰ نفر از یهودیان در گتوهای کثیف اسکان داده شده‌اند برویم. بعد از ورود یگان‌های آلمان به مجارستان در ماه گذشته، ژاندارم‌های مجار ما را مجبور به ترک خانه هایمان کردند. اکثر افراد اینجا زن و بچه هستند زیرا مردان یهودی که قدرت بدنی داشتند از جمله سه پسر من، توسط ارتش مجارستان به عنوان سرباز اجباری برای جنگ در کنار آلمانی‌ها انتخاب شده‌اند. غذایمان در حال تمام شدن است و داریم ضعیف می شویم.

یاکاب، ترز و حدود ۲۵ نفر از اقوامشان در بین ۴۳۵،۰۰۰ یهودیان مجارستانی بودند که در تابستان ۱۹۴۴ به آشویتس تبعید شدند. یاکاب در هنگام مرگ ۸۳ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.