یوهانا فالکنشتاین هیومان  Johanna Falkenstein Heumann

یوهانا فالکنشتاین هیومان Johanna Falkenstein Heumann

تاریخ تولد: ۲۴ ژوئیهٔ ۱۹۰۲

هوخ‌نویکرش, آلمان

یوهانا بزرگترین فرزند در بین پنج فرزند خانواده‌ای یهودی بود. آنها در شهری کوچک در نزدیکی کلن زندگی می‌کردند. پدرش مالك يك كارخانه‌ی دخانیات بود. یوهانا بعد از فراغت از تحصیل در یک بانک در کلن مشغول به کار شد. در ۲۲ سالگی با کارل هیومان ازدواج کرد و آنها در دهکده‌ی هلنتهال در نزدیکی مزر بلژیک ساکن شدند. آنها در آنجا صاحب یک فروشگاه بزرگ بودند. این زوج دو دختر به نامهای مارگوت و لور داشتند.

۱۹۳۳-۳۹: خانواده‌ی ما یک سال پیش به اطراف بیلفلد نقل مکان کردند و من، مارگوت و لور را در مدرسه‌ی دولتی شهر ثبت نام کردم. امروز، آنها از شرکت در کلاسشان محروم شدند و بدون انکه دلیلش را بدانند، با چشم گریان به خانه بازگشتند. چطور می‌توانم اقدامات ضد یهود نازی‌ها را به بچه‌های ۷ ساله و ۱۰ ساله توضیح دهم؟ آنها را در مدرسه‌ی یهودیان ثبت نام می‌کنم. معلم‌های آنجا مانند خودشان از مدارس آلمانی اخراج شده‌اند.

۱۹۴۰-۴۴: خانواده‌ی ما به گتوی ترزین‌اشتاد در آشویتس تبعید شده است. امروز، به مارگوت ۱۶ ساله‌ام دستور دادند که به گروه کارگران اجباری بپیوندد. ما نمی‌دانیم او را کجا می‌برند اما از چیزهایی که مشاهده کردیم، می‌ترسیم دیگر به این اردوگاه برنگردد. من می‌توانم با او بروم اما لور ۱۳ ساله‌ام برای رفتن خیلی کوچک است و برای اینجا تنها ماندن نیز خیلی بچه است. نمی‌توانم او را ترک کنم. هنوز نمی‌دانم برای خداحافظی از مارگوت، چگونه کلماتی را پیدا کنم؟

به نظر می‌رسد که یوهانا، شوهرش کارل و دخترشان لور در آشویتس جان سپرده‌اند. مارگوت در آوریل ۱۹۴۵ از برگن-بلزن آزاد شد و در سال ۱۹۴۷ به آمریکا مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.