ماریا یوستینا  Maria Justyna

ماریا یوستینا Maria Justyna

تاریخ تولد: ۲۸ مارس ۱۹۲۵

پیوترکوف تریبونالسکی, لهستان

ماریا در یک خانواده‌ی کاتولیک رومی در شهر کوچک صنعتی پیوترکوف تریبونالسکی در مرکز لهستان متولد شد. پدر و مادرش معلمان مدرسه بودند. ماریا در آنجا به مدرسه‌ی ابتدایی و متوسطه رفت. او و خواهر بزرگترش دانوتا با دو دختر یهودی با نام های سابینا و هلنا شوارتس دوست شدند. با اینکه خانه‌ی آنها بیش از یک مایل از هم فاصله داشت، دخترها اغلب با هم بازی می‌کردند.

۱۹۳۳-۳۹: آلمان در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹ به لهستان حمله و چهار روز بعد پیوترکوف را اشغال کرد. اکثر مدارس لهستانی‌ها تعطیل شد و من در ۱۴ سالگی مجبور شدم مدرسه‌ی متوسطه را ترک کنم. اکتبر همان سال دوستان خوبمان سابینا و هلنا بین کسانی بودند که مجبور به نقل مکان به گتویی شدند که توسط آلمان برای یهودیان پیوترکوف بنا شده بود. فقط چند هفته پس از اشغال پیوترکوف من به جنبش مقاومت پیوستم.

۱۹۴۰-۴۴: من نامه‌بر ارتش خانگی لهستان بودم و خرابکارانی را که با چتر وارد انگلیس می‌شدند، راهنمایی می‌کردم. همچنین اسلحه، مواد منفجره و روزنامه های زیرزمینی پخش می‌کردم. هنگامی که آلمان در سال ۱۹۴۲ گتوی پیوترکوف را تخلیه کرد، مادرم، سابینا و هلنا را تا زمانی که بتوانند با مدارک جعلی بیرون بروند، در منزلمان مخفی کرد. در هنگام قیام‌های ورشو در ۱۹۴۴، من هنگام انتقال غیرقانونی دو رهبر مقاومت به خارج از ورشو دستگیر شدم. به آنها در همانجا شلیک شد. من به یک بازداشتگاه فرستاده شدم اما در راه از قطار فرار کردم.

پس از جنگ،َ ماریا به خانواده‌اش در پیوترکوف تریبونالسکی پیوست. در ۱۹۶۳ او مدرک پزشکی دریافت کرد و پزشک عمومی شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.