متوی گردینگر Matvey Gredinger

متوی گردینگر Matvey Gredinger

تاریخ تولد: ۲ ژوئن ۱۹۲۱

ورچونی, رومانی

متوی کوچکترین فرزند در میان سه فرزند یک خانواده‌ی یهودی بود. خانواده‌ی گردینگر در شهر ورتوژنی در استان بسارابیا واقع در رومانی زندگی می‌کردند. پدر وی قصاب گوشت حلال بود و اغلب گوشت و مخصوصا مرغ را برای عرضه در مغازه آماده می‌کرد. متوی در مدرسه‌ی یهودیان تحصیل می‌کرد و در آنجا تاریخ یهود و زبان عبری می‌آموخت.

۱۹۳۳-۳۹: ما از شهرهای دیگر داستان‌هایی در مورد گروه‌های یهودستیز شنیده بودیم، مخصوصا در مورد آزار و اذیت و حمله‌ به یهودیان رومانیایی توسط اتحادیه‌ی ملی دفاع از مسیحیان. ولی در شهر ما، فقط گروه‌های کوچکی بودند که ما را اذیت می‌کردند. پس از این که من در سال ۱۹۳۴ کلاس هفتم را تمام کردم، به بخارست پایتخت کشور رومانی رفتم و در یک کارخانه‌ی نساجی شروع به کار کردم. طی مدتی که من از خانواده‌ی خود دور بودم آنها به شهر وایسوکا نقل مکان کردند.

۱۹۴۰-۴۴: زمانی که من در سال ۱۹۴۰ به دیدار خانواده‌ام رفتم، نیروهای جماهیر شوروی شهر بساربیا را تصرف کرده بودند. ظرف مدت یک سال، آلمانی‌ها منطقه را گرفتند و بلافاصله سربازان رومانیایی شروع به کشتن یهودیان کردند. ما ورودی‌های خانه را مسدود کردیم ولی سربازان درها را شکستند و وارد شدند. من را بیرون کشیدند و یکی از سربازان گلوله‌ای به من شلیک کرد که از گلویم عبور کرد. من بی هوش اما زنده در استخری از خون روی زمین افتادم. کمی بعد سربازان با کبریت از نفس نکشیدن من مطمئن شدند. من خودم را به مردن زدم. آنها سنگ‌ها را روی من گذاشتند و رفتند. بعد از اینکه هوا تاریک شد، من به طرف جنگل دویدم.

متوی به شهری در همان نزدیکی فرار کرد ولی در روز بعد آلمانی‌ها به آن شهر آمدند. پس از آن، او به یک اردوگاه کار اجباری در اکراین تبعید شد. وی در سال ۱۹۴۴ توسط ارتش سرخ آزاد شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.