اودون جرزی ووس  Odon Jerzy Wos

اودون جرزی ووس Odon Jerzy Wos

تاریخ تولد: ۱۸ نوامبر ۱۹۲۵

ورشو, لهستان

اودون سومین فرزند از چهار فرزند یک خانواده‌ی کاتولیک رومی در ورشو، پایتخت لهستان بود. پدرش قبل از آغاز تجارت پارچه در ۱۹۳۰، برای یک خط کشتیرانی تجاری لهستانی کار می کرد. هنگامی که اودون ۸ ساله بود، خانواده به یک آپارتمان راحت در نزدیکی رویال کاستل و رودخانه‌ی ویستولا نقل مکان کردند. در ۱۹۳۲ اودون مدرسه را شروع کرد.

۱۹۳۳-۳۹: من در سپتامبر ۱۹۳۸ مدرسه متوسطه را آغاز کردم. پدرم که خطر آلمان را حس می کرد، به من توصیه کرد علاوه بر فرانسه، آلمانی هم بخوانم. در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹، روزی که مدرسه شروع شد، آلمان ها به لهستان حمله کردند. برای چهار هفته آنها ورشو را بمباران می کردند، همه جا جسد و خون بود. در ۲۹ سپتامبر ورشو تسلیم شد.

۱۹۴۰-۴۴: من در ۱۶ سالگی به نیروی زیرزمینی لهستان [آرمیا کرایُوا] پیوستم و برای مبارزه و خرابکاری آموزش دیدم. در ۱ اوت ۱۹۴۴ قیام ورشو شروع شد. من همراه با واحدم در حملات به پناهگاه‌های آلمانی‌ها مثل دفاتر اصلی پست شرکت کردم. در اواسط اوت، من داوطلب شدم تا با خزیدن در لوله های فاضلاب شهر که سه فوت عرض داشتند، به شهر قدیمی محاصره شده ورشو تسلیحات برسانم. من یک کیسه ۵۰ پوندی دور سینه ام می بستم و شش ساعت می خزیدم تا به آنجا برسم و چهار ساعت نیز برای برگشتن می خزیدم. پس از ۶۳ روز جنگ، و بمباران توسط خمپاره و بمب افکن ها، ما در ۳ اکتبر تسلیم شدیم.

اودون در نهایت دستگیر شد و به اردوگاه اسرای جنگی در اتریش برده شد و سپس در ۲۰ آوریل ۱۹۴۴ به سوییس فرار کرد. او به نیروهای لهستانی که همراه با متفقین در فرانسه می جنگیدند، پیوست.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.