پاوِل زنون وُس  Pawel Zenon Wos

پاوِل زنون وُس Pawel Zenon Wos

تاریخ تولد: ۲۲ دسامبر ۱۹۲۰

ورشو, لهستان

پاول بزرگترین فرزند از چهار فرزند خانواده‌ای کاتولیک رومی در ورشو، پایتخت لهستان بود. پدرش قبل از آغاز تجارت پارچه خودش در ۱۹۳۰، برای یک خط کشتیرانی تجاری لهستانی کار می کرد. خانواده به یک آپارتمان راحت در نزدیکی رویال کاستل و ویستولا ریور نقل مکان کردند. پاول ورزشکار بود و در بسکتبال و تنیس موفق بود. ورزش مورد علاقه‌ی او قایقرانی بود.

۱۹۳۳-۳۹: در مه ۱۹۳۹ من افسر ذخیره‌ی ارتش شدم و به اردوگاه آموزشی نزدیک آگوستوف رفتم. در صبح ۱ سپتامبر ۱۹۳۹، هواپیماهای آلمان در یک حمله غافلگیرانه اردوگاه ما را بمباران کردند. ما عقب نشینی کردیم و شبانه حرکت می کردیم تا از حمله‌ی هوایی آلمان در امان بمانیم. در ۱۷ سپتامبر، واحد ما مورد حمله‌ی شوروی قرار گرفت. ما ۳ روز بعد تسلیم شدیم. من ۲۰ زلوتی و یک ساعت مچی به یک سرباز شوروی رشوه دادم و از اردوگاه اسرای جنگی فرار کردم.

۱۹۴۰-۴۴: من به ورشو برگشتم و به کار برای پدرم پرداختم که اجازه یافته بود کارخانه پارچه دوزیش را دوباره باز کند. برای انجام فعالیت تجاری نیاز بود که به گتوی یهودیان برویم. دو بار من هنگام قاچاق غذا به گتو دستگیر شدم و هر دو بار پدرم به آلمانی ها رشوه داد تا مرا آزاد کنند. در ۱۹۴۲، من به ارتش لهستان پیوستم و در قیام ۱۹۴۴ ورشو جنگیدم. سی و دو روز پس از آغاز قیام، آلمانی ها خانواده مرا دستگیر کردند و من و پدرم را به عنوان زندانی سیاسی به بازداشتگاه فلوسنبرگ فرستادند.

پاول در آوریل ۱۹۴۵ توسط نیروهای آمریکا از فلوسنبرگ آزاد شد. او پس از جنگ به ورشو برگشت. در ۱۹۶۱، وی به ایالات متحده مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.