یاکوب براون Yakob Braun

یاکوب براون Yakob Braun

تاریخ تولد: 1886

ووتس‌واوک, لهستان

شهر سکونت یاکوب، ووتس‌واوک، در نزدیکی رودخانه‌ی ویستولا قرار داشت. او و برادرش آبراهام به علاوه‌ی لهستانی، زبان‌های عبری و آلمانی را نیز آموختند. وی از طریق یک همسریاب یهودی، با همسرش آشنا شد. آنها پس از ازدواج در شهر لودز زندگی کردند. یاکوب تا سال ۱۹۱۸که شروع به سرمایه‌گذاری روی املاک کرد، شغل خانوادگی پارچه فروشی را اداره می‌کرد. وی صاحب آپارتمانی چند طبقه شد که خودش و همچنین خانواده‌اش در آن زندگی می‌کردند.

۱۹۳۳-۳۹: هنگامی که نازی‌ها در سال ۱۹۳۸ یهودی‌های لهستانی را از آلمان اخراج می‌کردند، یاکوب در لودز یک بنیاد خیریه برای کمک‌های پزشکی به پناهندگان جدید تأسیس کرد. بعد از اشغال لودز توسط آلمانی‌ها در سال ۱۹۳۹، ماموران گشتاپو دائماً اعمال او را کنترل می‌کردند. یک روز یاکوب را برای بازجویی به دفترشان در ساختمان مصادره شده‌ی یک مدرسه‌ای یهودی فراخواندند. خانواده نگرانش، پس از بازگشت وی بسیار خوشحال شدند.

۱۹۴۰-۴۴: زمانی که آلمانی‌ها برای درس عبرت، يهودی‌ها را در خارج از لودز جمع‌آوری کرده و می‌کشتند، یاکوب همراه با همسر و فرزندانش در اتاقی کوچک پنهان شدند. آنها به هر صورت گرفتار نشدند، اما در نهایت به گتویی در شهر پیوترکوف تریبونالسکی تبعید شدند. زمانیکه مردها و زن‌ها را برای کار اجباری از هم جدا کردند، او ارتباطش را با همسر و فرزندانش از دست داد.

یاکوب در پاییز ۱۹۴۴ به اردوگاه بوخنوالد تبعید شد و بعدها در اردوگاه برگن-بلزن درگذشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.