بازگشت به مطلب

Liberation of major Nazi camps, 1944-1945 [LCID: gge72080]
جزئیات
نقشه ها

آزادسازی اردوگاه های اصلی نازی ها، 1945-1944

در حالی كه نيروهای متفقين با حملات پی در پی به آلمان در اروپا پيشروی می كردند، با اسرای اردوگاه های كار اجباری مواجه شده و آنان را آزاد می كردند. بسیاری از آنها از پیاده روی های مرگبار به درون خاک آلمان جان سالم به در برده بودند. نيروهای شوروی نخستین نیروهایی بودند که به یکی از اردوگاه های اصلی نازی ها راه یافتند و در ژوئیه 1944 به اردوگاه مايدانک در حوالی لوبلين لهستان رسيدند. آلمانی ها که از پيشروی سریع شوروی غافلگير شده بودند، تلاش كردند تا آثار و شواهد قتل های دسته جمعی را با تخريب اردوگاه از بين ببرند. ارتش شوروی همچنين اردوگاه های اصلی نازی ها در آشويتس، اشتاتهاف، زاکسنهاوزن و راونسبروک را آزاد كردند. نیروهای ایالات متحده اردوگاه های بوخنوالت، دورا- میتلباو، فلوسنبرگ، داخائو و ماوتهاوزن را آزاد کردند. نيروهای انگليسی اردوگاه های شمال آلمان، از جمله نوئنگام و برگن- بلزن را آزاد كردند.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.