تاریخ شفاهی

آبراهام مالنیک از کشتار در قلعه‌ی نهم کوفنو در نزدیکی گتوی کوفنو می‌گوید

آبراهام از یک خانواده‌ی ثروتمند بود که پس از اشغال لیتوانی توسط آلمان در ۱۹۴۱، به گتوی کوفنو فرستاده شدند. مادر آبراهام پدرش را ترغیب به فرار کرد، اما او به خاطر آنها برگشت. او با التماس توانست آنها را از کشتار در قلعه‌ی نهم، یکی از چندین قلعه اطراف کوفنو نجات دهد. آبراهام و پدرش از توقیف در پنج اردوگاه نجات یافتند و سرانجام در گتوی ترزین‌اشتات آزاد شدند. مادر آبراهام در اردوگاه اشتات‌هوف درگذشت.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.