تاریخ شفاهی

باربارا مارتون فارکاس درمورد تبعید از مجارستان به آشویتس می‌گوید

باربارا در استان آراد در ترانسیلوانیای شمالی در رومانی به دنیا آمد. او تا زمانیکه ارتش مجارستان آن منطقه را در ۱۹۴۰ اشغال کرد و او دیگر مجاز به شرکت در مدرسه نبود، تحصیل کرد. پس از اشغال مجارستان توسط آلمان در ۱۹۴۴، نژادپرستی علیه یهودی‌ها بیشتر شد. باربارا و خانواده‌اش مجبور شدند به گتوی اورادیا بروند. او در بیمارستان گتو کار می‌کرد تا اینکه به اردوگاه آشویتس تبعید شد. در آشویتس او در آشپزخانه کار می‌کرد تا غذای بیشتری دریافت کند. او به اردوگاه دیگری تبعید شد و سپس مجبور به راهپیمایی مرگ شد. نزدیک پایان جنگ، صلیب سرخ باربارا را نجات داد. پس از جنگ جهانی دوم او به آراد برگشت و به عنوان متخصص شیمی آلی شروع به کار کرد.

نسخه كامل

آنها ما را در واگن‌های باری قرار دادند، واگن احشام، واگن‌ها خیلی شلوغ بود و ما فضای کمی برای نشستن داشتیم، یک سطل برای توالت گذاشته‌ بودند، بدون آب و چیز دیگری. کمی آب بود که پس از نیم ساعت تمام شد. درب را از پشت قفل کردند و قطار راه افتاد. به ما گفتند اینها ژاندارم‌های مجارستانی هستند که ما را به، به، به واگن‌ها آوردند. قبل از ترک گتو، آنها با یک کیف پیش هر یک از ما آمدند و گفتند «تمام جواهرات خود را در این کیف بگذارید». آنها گوشواره، ساعت و انگشتر مرا گرفتند. همه، جواهراتشان را در آن کیف گذاشتند و این یعنی ژاندارم‌های مجاری، آن جواهرات را صاحب می‌شدند. زیاد نبود زیرا مردم آنها را در خانه‌ها پنهان کرده بودند یا به فردی سپرده بودند تا برایشان نگه دارد، اما گوشواره و ساعت‌ها را نگه داشته بودند. سپس واگن‌ها شروع به حرکت کردند. به ما گفتند که به شمال مجارستان در پوزتا [دشت] می‌رویم تا در مزرعه‌ها کار کنیم. و ما به آنها اعتماد کردیم، اما بعدا فهمیدیم که به ما دروغ گفته‌اند زیرا زمانی که به کاسا [کوشیتسه] رسیدیم، مجار...آخرین شهر مجارستان، شهر شمالی مجارستان بود. بعد از کاسا مرز چکسلواکی بود که در آنزمان توسط آلمانی‌ها اشغال شده بود و به دلیل آنکه آنزمان، آنها در کاسا از واگن خارج نشدند، و اجازه ندادند ما از واگن خارج شویم و واگن و قطار به لهستان رفت (یعنی اول به چکسلواکی و سپس به لهستان رفت) همه بسیار بسیار بسیار ترسیده بودند زیرا فهمیدیم به ما دروغ گفته بودند و خبری از مجارستان، کار در زمین و هیچ چیز دیگری نبود. آنها ما را به لهستان بردند ولی نمی‌دانستیم کجا. پس از اینکه مدتی در حرکت بودیم، یادم نیست از صبح دوشنبه تا سحر پنجشنبه، منظورم پنجشنبه صبح زود است که به آشویتس رسیدیم.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.