تاریخ شفاهی

بنیامین (بریل) فرنتس در مورد گرفتن شهادت از شاهدان به هنگام جمع‌آوری مدارک و اسناد جنایات جنگی می‌گوید

بن در دهکده کوچکی در کوههای کارپاتین واقع در ترانسیلوانیا در رومانی متولد شد. خانواده بن، هنگام کودکی او به ایالات متحده مهاجرت کردند. بن در دانشگاه هاروارد در رشته حقوق جزا به تحصیل پرداخت. او در 1943 از دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد. او به گردان توپخانه ضد هوایی ایالات متحده پیوست که برای حمله متفقین به اروپای غربی خود را آماده می ساخت. در پایان جنگ جهانی دوم در اروپا، بن به شعبه تجسس جنایات جنگی در ارتش ایالات متحده منتقل شد. او مسئول جمع آوری شواهد و مدارک علیه نازی های متهم به جنایات جنگی و دستگیری آنها بود. او سرانجام در پرونده "واحدهای سیار کشتار" در دادرسی های بعدی دادگاه نورنبرگ، به عنوان دادستان کل ایالات متحده انتخاب شد.

نسخه كامل

دادگاه های ما مانند دادگاه های معمولی نبود که در آن شاهدان را به جایگاه دعوت کنند و بعد با حضور منشی و شخصی دیگر از او بازجویی کنند یا حقوق قانونی او را تضمین کنند. ما برای گرفتن شهادت از شاهدان خودی، از آنها اظهارنامه معمولی می گرفتیم. شاهد در مقابل یک افسر قسم می خورد که اظهاراتش صحیح است. در صورت گرفتن شهادت از افراد دشمن، از آنها به صورت انفرادی بازجویی می کردیم تا از درستی گفته هایشان مطمئن شویم. وقتی از درستی گفته هایشان یقین پیدا می کردیم، از آنها می خواستیم تا با خط خودشان اظهاراتشان را بنویسند و درستی آنها را تأیید کنند، و معمولاً یک افسرهم به عنوان شاهد حضور داشت تا در صورت لزوم در دادگاه شهادت بدهد. و این شواهدی بود که ما آن موقع استفاده می کردیم.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.