تاریخ شفاهی

یوزف استانلی واردزالا از شرایط اردوگاه بیگاری در هانوور می‌گوید

یوزف و خانواده اش از پیروان کلیسای كاتولیك بودند. پس از تهاجم آلمان به لهستان در سال 1939، دستگیری لهستانی ها برای بیگاری در آلمان آغاز شد. یوزف توانست دو بار از دستگیری بگریزد، اما بار سوم، در سال 1941، به اردوگاه بیگاری در هانوور آلمان تبعید شد. او مجبور شد بیش از چهار سال در ساخت پناهگاه های بتونی برای حمله هوایی فعالیت كند. اردوگاه بیگاری پس از آزادسازی به دست نیروهای آمریكایی در سال 1945، به اردوگاه ویژه آوارگان تبدیل شد. یوزف تا زمان دریافت ویزای ایالات متحده در سال 1950 در آنجا باقی ماند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.