تاریخ شفاهی

میتچسلاف مادیسکی از نبرد در زمان قیام لهستانی ورشو می‌گوید

میتچسلاف و خانواده‌اش یهودی نبودند. زمانی که آلمان به لهستان حمله کرد، وی برای سازمانی که برای دفاع در برابر بمباران آلمانی‌ها تأسیس شده بود کار می‌کرد. کمی‌ بعد، او شروع به همکاری با یک گروه زیرزمینی لهستانی کرد به نام ZWZ (زوازک والکی زبروینی؛ اتحاد برای دفاع مسلحانه) که بعد به نام AK (آرمیا کرایوا؛ ارتش خانگی) تغییر کرد. در ۱۹۴۳، او مشمول کار اجباری در کارخانه‌ی بی ام و در ورشو شد. وی از آنجا فرار کرد و در اوت ۱۹۴۴در قیام ورشو شرکت نمود. پس از قیام، او ورشو را ترک کرد و پنهان شد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.