تاریخ شفاهی

رنه شوالب فریتز از تجربیاتش به عنوان یک کودک یهودی در صومعه‌ی کاتولیک می‌گوید

پدر رنه در سال ۱۹۳۹ کشور را به مقصد ایالات متحده ترک کرد. برای آنکه رنه و مادرش به او بپیوندند، باید ابتدا از سرکوب یهودیان در اتریش به بلژیک فرار می‌کردند. آلمان در سال ۱۹۴۰ بلژیک را اشغال کرد. رنه به مدت دو سال، تا زمانی که آلمانی‌ها به او مظنون شدند در صومعه‌ای پنهان بود. یک تشکیلات زیرزمینی رنه را به مزرعه‌ی یک خانواده‌ی پروتستان و سپس به یتیمخانه برد. او پس از جنگ، دوباره به مادرش که از آشویتس نجات یافته بود پیوست. پنج سال بعد، آنها به ایالات متحده مهاجرت و به پدرش پیوستند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.