موسیقی

جلو روید ای شاهدان!

مجري: سیمون آرنولد لیبستر
ترانه سرا: اریک فراست
آهنگ ساز: اریک فراست

اریک فراست موسیقیدان و از پیروان شاهدان یهوه بود که در گروه مقاومت مذهبی در برابر فرمانروایی هیتلر فعالیت می‌کرد. فراست در هنگام جابجایی غیرقانونی جزوه از سوئیس به آلمان دستگیر شد و به بازداشتگاه زاخن‌هاوزن در نزدیکی برلن تبعید شد. وی این آهنگ را در سال ۱۹۴۲در آنجا ساخت. فراست از جنگ جان سالم به در برد و در ۱۹۸۷ فوت کرد. این ترجمه از کتاب سرودهای شاهدان یهوه برگرفته شده است.

سیمون آرنولد لیبستر که نسخه انگلیسی آهنگ را می‌خواند، در سال ۱۹۳۰ در مول‌هاوس در آلزاس فرانسه به دنیا آمد. پس از اختلاط آلزاس با رایش آلمان در جنگ جهانی دوم، خانواده‌ی لیبستر به دلیل تبعیت از باورهای شاهدان یهوه، مورد ازار و اذیت بیشتر نازی‌ها قرار گرفتند و در نهایت پدر (آدولف آرنولد) و مادرش دستگیر شدند و به بازداشتگاه و کشتارگاه فرستاده شدند و او به دارالتأدیب جوانان «یاغی» فرستاده شد. لیبستر یک اتوبیوگرافی منتشر کرد، رویارویی با شیر: شرح حال یک دختر جوان در اروپای نازی.

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.