موسیقی

رؤیای من

عنوان اوليه: Mayn kholem

مجري: دنیل کمپین
ترانه سرا: موردخای گبیرتیگ
آهنگ ساز: موردخای گبیرتیگ/دنیل کمپین

برچسب‌ها

لهستان اشغالی

موردخای گبیرتیک- شاعر مردمی و ترانه سرای یدیش زبان- در سال 1877 در کراکوف لهستان به دنیا آمد. در سال 1940، او مجبور شد از کراکوف تحت اشغال آلمان به منطقه لاگیونیکی بگریزد. در آنجا، او در ماه مه 1941 ترانه "رؤیای من" را سرود. گبیرتیک در این ترانه رویای صلح و انتقام را در سر می پروراند. در مارس 1942، گبیرتیک را به اجبار به محله یهودی نشین کراکوف فرستادند. او در ژوئن همان سال در آنجا کشته شد.

هم اکنون شیرین ترین رویاها را داشتم-
هنوز تپش قلبم را احساس می کنم-
صلح آمده! آری، صلح آمده!
صلح در سرتاسر این جهان پهناور.

در خیابانها آواز می خوانند،
کودکان پایکوبی می کنند، سالخوردگان نیز هم.
مردم دسته دسته گرد هم می آیند-
و اخبار مسرت بخش را فریاد می زنند.

صلح آمده! آری، صلح آمده!
دوستان جایگزین دشمنان شده اند؛
یهودیان رساتر از همه آواز سر داده اند،
تا پرشکوه ترین روز زندگی شان را جشن بگیرند.

مردم با یک دیگر مهربانند،
گویی مسیح موعود آمده است؛
به ناگاه صدای به هم خوردن زنجیرها را می شنوم-
و چه رویایی در برابر دیدگانم است!

محصور در قفس آهنی،
پیکر مردی برهنه،
همچون موجودی غضبناک و ددمنش،
گرسنه به سان گرگ بیابان.

زنان و مردان و حتی کودکان،
رهگذران با هر سنی و سالی،
همچون مرداری متعفن می پندارندش،
و به درون قفس تف می اندازند.

و با شور و لذت
به صورتش تف می اندازند؛
در حالی که انبوهی از حشرات گزنده
بر شاخه ای به صف در انتظارند.

صدای فریادی می شنوم:
"تف بیندازید! به رویش تف بیندازید!"
"او تمام جهان ما را مسموم کرده است!
نام او همچون نام قابیل
تا ابد به خون آغشته باد!"

خیابان ها همه طنین آن فریادند:
"تف بیندازید! به رویش تف بیندازید!"
و آنگاه که صف مردم از مقابل قفسش می گذرند،
همگان به او تف می اندازند.

من این صحنه را در رویایم دیدم؛
و فقط در انتظار آنم
که این رؤیای شیرین و زیبایم
در روزگاری نه چندان دور به حقیقت بپیوندد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.