<p>Lodz gettosundaki bir fabrikada zorunlu işçi olarak çalıştırılan bir Yahudi adam ve çocuk. Lodz, Polonya, tarih bilinmiyor.</p>

Zorunlu Çalıştırma: Genel Bakış

Naziler, Yahudiler ve diğer hedef gruplardan milyonlarca kişiyi çok ağır koşullarda çalışmaya zorladı. Nazi toplarının ve tutuklama tesislerinin kurulmaya başlandığı 1933 kışından itibaren—genellikle yararsız ve aşağılayıcı nitelikte, ekipman, giysi, gıda ve gerisi olmadan—zorunlu çalıştırma toplama kampı rejimlerinin önemli bir parçasını oluşturuyordu.

Savaşın başlamasından önce bile, Naziler Yahudi sivil halkını toplama kamplarının içinde ve dışında çalışmaya zorladı. 1937 yılı başladığında, Naziler ekonomik kâr ve ciddi boyuttaki işgücü eksikliklerini karşılamak amacıyla sözde “devlet düşmanları”nı zorunlu çalıştırarak istismar etti. Aynı yılın sonuna doğru, Almanya'da ikamet eden Yahudi erkeklerinin çoğu çeşitli hükümet kuruluşlarında çalışmaya zorlandı.

Almanya Polonya'yı 1939 sonbaharında işgal edip Generalgouvernement'i kurduğunda, Alman işgalinden sorumlu yetkililer Yahudi ve Polonyalı erkeklerin tümüne bedava zorunlu çalışmayı şart koştu. Alman yetkililer, Polonyalı Yahudileri gettolarda yaşamaya zorladı ve çoğunluğunu manüel işlerde zorunlu çalıştırdı. Örneğin Lodz gettosunda, Alman hükümeti ve özel girişimciler Alman savaş gücünü destekleyecek 96 fabrika kurdu. Zorunlu çalışmaya uygulamaları toplama kampı idaresinde yapılan değişikliklerin ardından 1942 baharında değişiklik gösterdi.

Yahudiler için çalışma kabiliyeti, Naziler “Nihai Çözüm”, yani Avrupalı Yahudilerin hepsinin öldürülmesi planını uygulamaya başladıktan sonra genelde sağ kalma potansiyeli anlamına geliyordu. Yahudiler, fiziksel olarak çalışamayacak durumdakilerin öldürülen ya da sürgün edilenlerin başında geldiğini fark etti.

Naziler ayrıca bazı esir sınıflarının kelimenin tam anlamıyla ölümüne çalıştırıldıkları “işle yabancılaştırma” adında bilinçli bir politika yürüttü. Bu politika kamptaki esirlerin doğrudan hastalığa, yaralanma ve ölüme yol açacak koşullar altında çalıştırılmasını kapsıyordu. Örneğin, Mauthausen toplama kampında, zulmedilen esirler, ağır kaya parçalarıyla taş ocağından 186 basamak yukarı yürümeye zorlandı.

Haziran 1941'de Almanya'nın Sovyetler Birliği'ni işgal etmesinin ardından, Almanlar milyonlarca Sovyet savaş esirinin kastî ihmal politikası sonucu (yetersiz gıda, giysi, barınma olanakları ve tıbbî bakım) ölmesine göz yumdu. Ancak 1942 baharında, Alman yetkililer savaşla ilgili sanayi kollarında Sovyet savaş esirlerini zorunlu çalıştırmaya başladı. 1942'den 1944'e kadar, yaklaşık üç milyon Sovyet vatandaşı Almanlar tarafından zorunlu işçi olarak kullanmak amacıyla Almanya, Avusturya, Bohemia-Moravia'ya sürgün edildi.

Savaşın sonunda, milyonlarca Yahudi olmayan zorla göç ettirilmiş kişi Almanya'da bırakıldı. Buna zorunlu çalıştırma amaçlı Nazi polisleri tarafından sürgün edilen kurbanlar, “Nihai Çözüm”den sağ kalan on binlerce Yahudi de dahildi.

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.