Hitler Gençliği (Hitlerjugend ya da HJ), Naziler tarafından örgütlenen gençlik hareketiydi. Erkekler ve kızlar için ayrı bölümlerden oluşuyordu. Erkekler şubesine Hitler Gençliği adı verilmişti. Kızlar şubesi ise Alman Kız Birliği’ydi (Bund Deutscher Mädel, BDM).

Naziler 1933 yılında iktidara geldiğinde Hitler Gençliği hareketinin yaklaşık 100.000 üyesi vardı. Aynı yılın sonunda üye sayısı 2 milyonu geçmişti (10–18 yaş arası Alman gençlerin %30’u). Sonraki yıllarda Nazi rejimi, gençleri Hitler Gençliği örgütlerine katılmaya teşvik ediyor ve bu yönde baskılar yapıyordu. Sempati, akran baskısı ve zorlama sonucunda üye sayısı büyük artış gösterdi. 1937’de Hitler Gençliği üye sayısı 5,4 milyon oldu (10–18 yaş arası gençlerin %65’i). 1940 yılına kadar bu sayı 7,2 milyona ulaştı (%82).1  

Yahudilerin bu örgütlere katılmasına izin verilmiyordu. 1930’lu yıllarda Yahudi gençler Almanya’da kendi gençlik gruplarını kurdu. 

Nazi hâkimiyetinden önce Gençlik Hareketleri

Bir Hitler genci, Bruehl’deki Rhineland şehrinde bir fotoğraf için poz veriyor, 1934.

Almanya’da izcilik ve gençlik hareketleri on dokuzuncu yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılın başlarından itibaren popülerlik kazandı. 1933 yılında Almanya’da Naziler başa geldiğinde çok sayıda siyasi, sosyal ve dinî gençlik grubu vardı. Bu gençlik grupları genellikle izci üniforması giyiyordu. 

Bu gençlik gruplarından biri olan Hitler Gençliği, Nazi Partisi ile ilişkiliydi. Hitler Gençliği, başlangıçta erkekler için bir gençlik grubuydu. Yetişkinlerdeki karşılığı olan Nazi paramiliter örgütü SA (Sturmabteilung) model alınarak kurulmuştu. Hitler Gençliği, Nazi Partisinin en eski ikinci paramiliter organıydı. 

Bu örgüt, Mart 1922’de Nazi Partisi’nin Gençlik Birliği (Jugendbund der NSDAP) olarak kuruldu. Kasım 1923’te Naziler Birahane Darbesi’yle (Beer Hall Putsch) Alman hükümetini devirmeye çalıştığında hükümet, Nazi örgütlerini geçici olarak yasakladı. Bu yasak, gençlik birliğini de kapıyordu. Yine de gençlik hareketleri gizlice devam etti. Bunlardan en önemlisi, 1924’te kurulan Büyük Almanya Gençlik Hareketi’ydi. Yasak kalktıktan sonra Nazi Partisi’nin artık resmiyet kazanan gençlik örgütü, Temmuz 1926’da Hitler Gençliği, Alman İşçi Gençlik Birliği (Hitler-Jugend, Bund deutscher Arbeiterjugend) adını aldı. Bu örgüt, resmî olarak SA’nın bir parçası hâline geldi. 

Nazi Gençliğinin Örgütlenmesi

Nazi Partisi, 1930’ların başında popülerlik kazanırken Alman gençliği üzerindeki etkisini ve kapsayıcılığını artırmak istiyordu. Hitler Gençliği’ni erkekleri ve kızları kapsamak üzere genişlettiler. 1931’de Hitler Gençliği, cinsiyet ve yaşlara göre örgütlenmiş dört şubeden oluşuyordu:

  • 10–14 yaş arası erkekler için Alman Gençliği (Deutsches Jungvolk); 
  • 10–14 yaş arası kızlar için Alman Genç Kızlar Birliği (Jungmädelbund);
  • 14–18 yaş arası kızlar için Alman Kız Birliği (Bund Deutscher Mädel ya da BDM);
  • 14–18 yaş arası erkekler için Hitler Gençliği (Hitlerjugend).

Naziler, daha sonra Alman Kız Birliği bünyesinde 17–21 yaş arası genç kadınlar için İnanç ve Güzellik (Glaube und Schönheit) adında gönüllü bir şube kurdu. 

1931 yılında bu dört şubeden oluşan Hitler Gençliği hareketinin tamamının başına Baldur von Schirach getirildi. Daha sonra 1940 yılında Nazi Partisi Viyana şefi (Gauleiter) olan von Schirach, gençlik hareketiyle yakın ilişkilerini korudu. Onun yerine 27 yaşındaki Hitler Gençliği lideri Artur Axmann getirildi.

Alman Gençliğinin Nazileştirilmesi 

“Almanya, Yahudi Halkının Üstesinden Gelir” başlıklı Hitler Gençliği eğitim sunusunun 33. Nazi propaganda slaydı. Almanca metin:

Hitler Gençliği’nin Nazi Rejimindeki Rolü

1933 yılından başlayarak Hitler Gençliği ve Alman Kız Birliği, Nazi rejiminde önemli rol oynadı. Nazi rejimi, bu örgütler aracılığıyla Nazi ideolojisini gençlere empoze etmeyi planlıyordu. Bu çalışmalar, Alman halkını Nazileştirme sürecinin bir parçasıydı. Bu sürecin amacı, mevcut sosyal yapıların ve geleneklerin parçalanmasıydı. Nazi gençlik gruplarının amacı, düzene boyun eğmenin halka empoze edilmesiydi. Almanya’nın her yerinde gençler aynı üniformayı giyiyor, aynı Nazi şarkılarını söylüyor ve benzer etkinliklere katılıyordu.

Grupların bunu yapmasının bir yolu, Hitler Gençliği’ni kullanarak Alman gençliği üzerinde hâkimiyet kurmaktı. Örgüte üye olmak için önemli ölçüde zaman ayırmak gerekiyordu. Hitler Gençliği üyelerinin düzenli toplantı ve etkinliklere katılması zorunluydu. Bu durum, kilise ve okul gibi diğer önceliklerle çatışıyordu. 

Nazi ideolojisine bu şekilde zaman ayırmak ve düzenli olarak maruz kalmak ebeveynlerin, öğretmenlerin, dinî kişiliklerin ve diğer otorite figürlerinin gençler üzerindeki etkisini zayıflatıyordu. Aslında, Hitler Gençliği ve Alman Kız Birliği üyeleri, gittikleri okullarda, kiliselerde ve ailelerinde neler olup bittiğini yöneticilerine raporlamaya bile teşvik ediliyordu. 

Gençlik Hareketinin Konsolide Edilmesi

Nazi devleti, tüm Alman gençliğinin Hitler Gençliği sorumluluğunda olmasını istiyordu. Başka gençlik hareketlerinin Hitler Gençliği’ne rakip olduğunu gördüler. 1933’te siyasi gençlik grupları hızla Hitler Gençliği bünyesine katıldı ya da bastırıldı. Fakat siyasi olmayan ve dinî gençlik grupları, 1930’lara kadar varlığını sürdürdü. Gençlik gruplarının dağıtılması ya da Hitler Gençliği bünyesine katılması, tüm toplumu kapsayan bir Gleichschaltung ya da “koordinasyon” adlı bir sürecin bir parçasıydı.

1936 tarihli Hitler Gençliği Yasası’na göre, “Hitler Gençliği, Reich sınırları içindeki tüm Alman gençliğini kapsar.” Bu yasayla Hitler Gençliği, gençlikle ilgili tüm konularda söz sahibi olabilecekti. Ancak herkes bu yasaya tabi değildi.

Mart 1939’da çıkarılan yeni bir karar, 10–18 yaş arası tüm gençlerin Hitler Gençliği’ne katılmasını zorunlu kılıyordu. Böylece Hitler Gençliği, Nazi Almanyası’nda mevcut tek yasal gençlik hareketi olmuştu. Rejim, buna uymayanları cezalandırmakla tehdit ediyordu.

Gençliğin Geleceğe Hazırlanması

Hitler Gençliği üyeleri liderleri Baldur von Schirach (sağda, selam veriyor) ve Julius Streicher de olmak üzere diğer Nazi yetkililerinin önünde yürüyor.

Nazi Partisi, gençleri yeni bir dünyanın temeli olarak görüyordu. Gençler, geleceğin parti üyeleri, anneleri ve askerleriydi. Bu açıdan Naziler, gençleri Volksgemeinschaft’ın (“Halk Birliği”) varlığını sürdürmesi ve sağlığının vazgeçilmez bir unsuru olarak görüyordu. Almanya’nın yeni geleceğini yaratmak için çocuklara etnik farkındalık ve fiziksel uygunluk sahibi olmayı öğretmeyi amaçladılar. Geleceğin simgesi olarak Hitler Gençliği—yıllık Nürnberg mitingleri dâhil olmak üzere—Nazi Partisinin miting ve geçit törenlerinde hazır bulunuyordu. Leni Riefenstahl’ın İradenin Zaferi (Triumph des Willens) filminde Hitler’in 1934 Nürnberg Mitingi’nde Hitler Gençliği'nin üyeleriyle konuştuğu ve ardından onları selamladığı görülür.

Hitler Gençliği

Hitler Gençliği, paramiliter bir örgüttü. Erkekleri geleceğin savaşçıları ve Nazi davasının neferleri olarak eğitmek için kurulmuştu. Nazi devletinin resmî bir örgütü olarak Hitler Gençliği’nin yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde askerî yapıları vardı.

Erkek çocukları askerî tatbikatlar yapıyor ve silah tutmayı öğreniyordu. Bazıları aynı zamanda yazları çiftliklerde çalışıyor ve özellikle boks olmak üzere rekabetçi sporlar yapıyordu. Bazı gençler fiziksel zorluk, rekabet ve yoldaşlığın keyfini çıkarıyordu. Bazıları ise sürekli savaşa hazırlanmanın ve vatan için fedakarlıklar yapmanın yıpratıcı ve yabancılaştırıcı olduğunu düşünüyordu.

Alman Kız Birliği 

Alman Kız Birliği, kızları geleceğin eşleri ve anneleri olmaya hazırlamak için kurulmuştu. Kızlar, ayrıca jimnastik gibi fiziksel faaliyetlerde yer alıyordu. Kızların yaptığı sporlar, rekabetçi ve bireysel olmaktan çok, kolektif ve senkronizeydi. Bu etkinlikler, birlikte çalışmanın değerini göstermeyi amaçlıyordu. Birlik, kızları ev ve aileyle ilgilenmek üzere yetiştiriyor; kızlara dikiş, çocuk bakımı, yemek ve ev işleri yapmayı öğretiyordu. 

Muhalif Gençler

Bir toplantıda Hitler Gençliği üyeleri, Meçhul Asker anısına gamalı haç şeklinde diziliyor.

Nazi devleti, Hitler Gençliği örgütleri yoluyla homojen bir gençlik kültürü yaratmaya çalıştı. Ne var ki bazı gençler, bu örgütlere katılmayı reddediyordu. Bazen bu durumun siyasi ya da dinî bir gerekçesi oluyordu. Bazen de ergen isyanı ya da bireysellik ağır basıyordu.

Özellikle büyük şehirlerde yaygınlaşan yasa dışı gençlik örgütleri, Hitler Gençliği kültürünü reddediyordu. Bu gençlik grupları, genellikle konformizm ve militarizmi reddeden üyelerden oluşuyordu. Farklı giyim tarzlarına sahip bu gençler, daha serbest sosyal aktivitelerde bulunuyordu. Birçok yasa dışı gençlik grubu, hem erkekler hem de kızlar içindi. Bazıları, Hitler Gençliği’nin sıkı yapısının izin verdiği cinsiyet rollerine kıyasla daha serbest cinsiyet rollerini dahi teşvik ediyordu.

Bu gayriresmî, alternatif gençlik gruplarının her birinin kendi özellikleri vardı. Leipzig Meuten, Komünizmden ilham alan Nazi karşıtı bir gruptu. Sert ve dağınık Edelweiss Korsanları, bazen Hitler Gençliği üyeleriyle fiziksel kavgalara girişiyordu. Hamburg merkezli alternatif gençlik grubu Swing Çocukları ise swing dansı yapıyor ve caz dinliyordu. Uzun saçları ve Amerikan ya da İngiliz tarzıyla dikkat çekiyorlardı.

Bu isyankar gençler, Gestapo tarafından tutuklanıp toplama kamplarına atılma riskiyle karşı karşıyaydı.

Gençlerin Savaş için Seferber Edilmesi

Savaşın başladığı 1939 yılına kadar Hitler Gençliği, bir nesil genç insanı savaşa katılmaya ve yabancı toprakları işgal etmeye hazırlamıştı. 1930’ların başında Hitler Gençliği’ne katılan genç kadın ve erkeklere pratik beceriler ve Nazi fikirleri öğretilmişti. On sekiz yaşına basmış bu kişiler, bu bilgilerini Alman savaş faaliyetlerine hizmet için kullanıyordu. Asker, polis, sekreter, hemşire ve doktor olarak görev yapıyorlardı.

Hitler Gençliği’nin bir sonraki nesli, orduya ve diğer Nazi örgütlerine katılmak için henüz çok gençti. Yine de savaşta onların da yapabileceği görevler vardı. Hitler Gençliği ve Alman Kız Birliği, savaşla ilişkili destek faaliyetlerine katıldı. Örneğin cephedeki birlikler için bakım paketleri hazırladılar. 

Yaşı daha büyük erkekler ve kızlar, savaşın başlangıcında ve öncesinde Almanya’nın ele geçirdiği bazı bölgelere dahi dağıtıldı. Nazilere göre, savaş öncesi Almanya sınırları dışında yaşayan Alman ırkından halkların yeniden Almanlaştırılması gerekiyordu. Hitler Gençliği, bu topluluklara Alman dili ve Alman kültürel geleneklerini öğretti.

Savaşın Sonu

Nazi Almanya'sının yenilgisi, 1942–1945

Nazi Almanyası’nın savaşı kaybetmekte olduğu anlaşıldığında Nazi rejimi iş gücü eksikliğiyle karşı karşıya kaldı. Müttefiklerin hava saldırıları, Alman kentlerinin büyük bölümünü yok etmişti. Bu durum lojistik sorunları doğuruyor, konut ve tedarik sıkıntılarına yol açıyordu. Saldırılar sırasında rejim, uçaksavarları kullanması için onlu yaşlarındaki gençleri görevlendirdi. Sonrasında gençler, çeşitli yardım faaliyetleriyle yıkım sonucunda yerinden olan sivillere de yardım etti. Örneğin kızlar aşevlerinde çalıştı, evleri yok edilen kişilere yardım etti ve hemşire yardımcısı olarak hizmet verdi.

1943 yılında Waffen-SS, Hitler Gençliği’nden oluşan özel bir tümen kurdu. Bu tümen, 1926 doğumlu erkek çocuklarından oluşuyordu (yani 1943 yılında 16–17 yaşlarındaydılar). Tümen, ilk olarak Fransa’da görevlendirildi. Orada—Kanadalı savaş esirlerinin öldürüldüğü Ardenne Abbey katliamı gibi—birçok katliam gerçekleştirdiler. Ascq katliamı olarak bilinen misilleme katliamını da bu tümen gerçekleştirdi. Bu gençler, Fransa’daki Normandiya Savaşı ve Belçika’daki Bulge Savaşı’nda da Müttefik birlikleriyle çarpıştı.

Savaşın son aylarında yaşları 16 ile 60 arasında değişen erkekler, Volkssturm (Halk Fırtınası) adı verilen milis savunma birliklerine alındı. Bu milisler, Müttefik birliklerine karşı yapılan son savunma savaşlarında düzenli orduya katıldı. 

Mağlubiyet kaçınılmaz bir hâle geldiğinde dahi ekipman ve eğitim yönünden yetersiz binlerce genç, Almanya için savaştı ve hayatını kaybetti.

Savaştan Sonra

Tıpkı Nazi Partisi gibi, Hitler Gençliği ve Alman Kız Birliği de savaştan sonra yasaklandı. O zamana kadar genç ve genç yetişkin milyonlarca kişi, büyüme çağlarını Hitler Gençliği örgütlerinde geçirdi. Böylece bu örgütler, yirminci yüzyıl Alman toplumu üzerinde büyük bir etkiye sahip oldu.