Dawid Szpiro

Dawid Szpiro

Doğum: 27 Şubat 1922

Varşova, Polonya

Dawid, Varşova'da Yahudi bir ailenin iki oğlundan büyüğü olarak dünyaya geldi. Annesi, kadın giyimi satarak ailesine destek oluyordu. Babası, Haynt Yahudi gazetesinde ve Literarishe Bleter dergisinde yazıyordu. Szpiro ailesi, Varşova'nın merkezinde Yahudi bölgesinde yaşıyordu. Dawid ve erkek kardeşi Shlomo, burada Yahudi okullarına devam ediyordu.

1933–39: Dawid, 17 yaşında meslek okulundan mezun oldu ve teknisyen olarak işe başladı. Babası, 1937'de Arjantin'de iş bulduğunda Dawid ve kardeşi, yerel Yahudi karşıtı yayınlardan küpürler göndererek ailenin Arjantin'e yerleşmesi için babalarını ikna etmeye çalıştı. Ancak babaları, Polonya Yahudilerinin tehlikede olduğuna inanmıyordu ve 1938'de Polonya'ya döndü. O yıl Dawid, Ha-Shomer ha-Za'ir Siyonist örgütüne katıldı. 1939'da Almanlar Polonya'yı işgal etti.

1940–44: Kasım 1940'ta Varşova'daki Yahudi gettosu kapatıldı. Getto dışındaki Polonyalılar tarafından getirilen gıdalarla evlerinde diktikleri giysileri takas ederek Dawid ve ailesi, yeterli yiyeceği sağlıyordu. Sahte belgeler düzenlemek ve dağıtmak amacıyla Dawid, gettodaki diğer Ha-Shomer üyeleriyle çalıştı. 1942'de gizlice Tarnow'a sokuldu. Buranın Yahudi olmayan kesiminde gizlice yaşadı. Buradayken Varşova gettosundan kaçan annesi ve yakınlardaki bir çalışma kampında olan kardeşi için sahte belgeler temin etti.

Dawid ve birlikte yaşadığı diğer direniş üyeleri, Gestapo tarafından bulundu ve işkence edilerek öldürüldü. Kardeşi ve annesi, ailenin savaştan sağ kurtulan yegane üyeleri oldu.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.