German territorial losses, Treaty of Versailles, 1919 [LCID: ger71020]
Detaylar
Harita

Almanların toprak kaybı, Versailles Antlaşması, 1919

Almanlar I. Dünya Savaşı’nı kaybetti. Galip güçler (Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve diğer müttefik devletler), 1919’da Versailles Antlaşması ile yenilen Almanya’ya toprak, ordu ve ekonomik olarak ezici şartlar dayattı. Almanya Batı’da Alsace-Lorraine’i Fransa’ya geri verdi. Burası 40 yıl önce Almanya tarafından ele geçirilmişti. Ayrıca Belçika Eupen ile Malmedy’yi aldı. Sanayi bölgesi Saar, 15 yıllığına Milletler Cemiyeti’nin yönetimine bırakıldı. Danimarka da Kuzey Schleswig’i aldı. Son olarak Renanya askerden arındırıldı. Yani hiçbir Alman askerî gücü ya da savunma mekanizmaları buraya giremeyecekti. Doğu’da, Polonya Almanya’dan Batı Prusya’nın bazı kısımlarını ve Silesia’yı aldı. Ayrıca Çekoslovakya Almanya’dan Hultschin bölgesini aldı. Büyük oranda bir Alman şehri olan Danzig, Milletler Cemiyeti’nin koruması altında serbest bir şehir hâline geldi ve Doğu Prusya’da Baltık Denizi kıyısında küçük bir toprak şeridi olan Memel, en sonunda Litvanya’nın denetimine girdi. Avrupa dışında ise Almanya tüm kolonilerini kaybetti. Özet olarak Almanya, Avrupa’daki topraklarının yüzde 13’ünü (43.000 kilometre kareden fazla) ve nüfusunun onda birini (6,5–7 milyon arası) kaybetti.


Etiketler


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.