Tanikliklar

Johanna Gerechter Neumann

Artan Yahudi karşıtı önlemler ve 1938'deki Kristal Gece (“Kırık Camlar Gecesi”) pogromu arasında, Johanna'nın ailesi Almanya'yı terk etme kararı aldı. Arnavutluk vizesi aldılar, İtalya'ya geçtiler ve 1939'da ülkeye geldiler. İtalyan işgali altında, İtalya'nın 1943'te teslim olmasının ardından Alman işgali altında Arnavutluk'ta yaşadılar. Aile Aralık 1944'te Almanlar ve Arnavutluk partizanları arasında çıkan bir savaştan sonra serbest bırakıldı.

Deşifre Edilmiş Metin

Hükümet tarafından
kadın ve erkek bütün Yahudilerin Yahudi adı almasını öngören kanun hükmünde kararname çıkarıldığında
Ağustos, 1938'di. İsminize bir isim daha ekliyordunuz. Göbek
adı gibi... Kadınların hepsinin adı Sara, erkeklerinki ise Israel oldu. Artık ben
Johanna Jutta Sara Gerechter'dim. Annem Allice
Sara Gerechter. Babamsa Siegbert Israel Gerechter'di. Ayrıca
ilginç, çok kısa süre önce
kendi oğlum ve gelinim gibi insanların bile insanların mevcut isimlerine bir isim daha eklemelerini
zorunlu kılan bu yasadan habersiz olduklarını fark ettim. Nasıl olur da
insanlar
her şeyden vazgeçip, Almanya'yı terk edecek kadar hiçbir şeyden şüphelenmedi? Gelinimin
bunu düşündüğünü söyleyebilirim. Ancak
gitmediler. Babam
I.Dünya Savaşı esnasında yüksek rütbeli bir subaydı. Üstün Başarı Madalyası (Iron Cross) vardı. Hitler'den 1935'te Hitler'in yalnızca
I. Dünya Savaşı'nda dört yıl boyunca
ileri hatta savaşanlara bunu gösteren
bir madalya almıştı. Şimdi nasıl olur da aynı adam
varlığını, hayatını inkar eder ve onu dışlardı? Kolay kolay inanabileceğiniz
bir durum değildi yani.


Etiketler


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
Arşivsel detayları görüntüle

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.