تاریخ شفاهی

بنو هلمر از شرایط گتو لودز می‌گوید

بنو هنگام جوانی از مهارت خود در زبان های خارجی برای کسب نقش های کوچک در فیلم ها استفاده می کرد. او و خانواده اش به گتوی لودز تبعید شدند و در آنجا برای به دست آوردن اندکی غذا هر روز تقلا می کردند. بنو در نهضت مقاومت در از خط خارج کردن قطارها مهارت یافت. خانواده او به آشویتس فرستاده و از یکدیگر جدا شدند. تمام اعضای خانواده، به غیر از بنو و یکی از خواهرانش- که پس از جنگ او را یافت- جان خود را از دست دادند. بنو از چندین اردوگاه جان سالم به در برد و بعدها به ردیابی جنایتکاران جنگی کمک کرد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.