II. Dünya Savaşı, dünya çapında tahminen 55 milyon ölümle sonuçlandı. Tarihteki en büyük ve en yıkıcı savaştı. II. Dünya Savaşı, 1 Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesiyle başladı. İngiltere ve Fransa bu işgale Almanya’ya savaş ilan ederek karşılık verdi. Alman Kuvvetleri 1940 baharında Batı Avrupa’yı işgal etti. Almanya’nın cesaret vermesiyle, Sovyetler Birliği 1940 yılının Haziran ayında Baltık devletlerini işgal etti. Mihver devletlerden (Almanya’nın müttefiki ülkeler) biri olan İtalya, 10 Haziran 1940’ta savaşa katıldı. Naziler, 10 Temmuz 1940’tan 31 Ekim 1940’a kadar İngiltere’ye karşı bir hava savaşı sürdürdü ve bu savaşı kaybetti. Bu savaş, Britanya Savaşı olarak bilinir.

Almanya'nın Polonya'yı işgali

6 Nisan 1941’de, Yugoslavya ve Yunanistan’a saldırarak Balkan bölgesini garanti altına aldıktan sonra, Almanya ve müttefikleri, 22 Haziran 1941’de Alman-Sovyet Paktını doğrudan ihlal ederek, Sovyetler Birliği’ne saldırdılar. Haziran ve Temmuz 1941’de Almanlar, Baltık devletlerini de işgal ettiler. Sovyet lideri Joseph Stalin, daha sonra Nazi Almanya’sı ve Mihver İttifakı karşısında Müttefik Kuvvetleri’nin büyük liderlerinden biri oldu. Alman birlikleri 1941 yazı ve sonbaharı boyunca Sovyetler Birliği’nin iç kesimlerine doğru ilerledi. Sovyet askerleri, 6 Aralık 1941’de büyük bir karşı saldırı başlattı. Bir gün sonra, 7 Aralık 1941’de Japonya (Mihver Kuvvetleri’nden), Hawaii’deki Pearl Harbor’ı bombaladı. Bu olay ABD’nin Büyük Britanya ve Sovyetler Birliği ile ittifak kurarak savaşa girmesine yol açtı.

Mayıs 1942’de, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, binlerce bombardıman uçağıyla, Almanya’nın Köln şehrine , savaşı ilk kez Almanya’nın içine taşıyan bir saldırı düzenledi. Müttefik Hava Kuvvetleri sonraki üç yıl boyunca Alman devletinin sanayi tesislerini ve şehirlerini sistematik olarak bombaladı. Bombardıman sonunda, 1945 yılına kadar Alman şehirlerinin çoğu harabeye döndü.

Sovyetler Birliği’nin işgali, 1941–1942

1942 yazında, Doğu Cephesi’nde Almanlar ve Mihver Kuvvetler, Sovyetler Birliği içinde yeniden saldırıya geçerek, Volga Nehri kıyısındaki Stalingrad ve Bakü şehirleriyle birlikte Kafkas petrolü sahalarını ele geçirmeyi amaçladı. Alman saldırıları, 1942 yazının sonlarına doğru her iki cephede de durdu. Kasım’da, Sovyet birlikleri Stalingrad’da karşı saldırı başlattılar ve 2 Şubat 1943’te, Alman Altıncı Ordusu, Sovyetler Birliği’ne teslim oldu. Almanlar, Temmuz 1943’te, Kursk’a, tarihte en büyük tank savaşı olarak geçen bir hücum daha yaptılar ama Sovyet birlikleri saldırıyı geri püskürttü ve savaş süresince bir daha bırakmayacakları bir askerî üstünlüğü ele geçirdi.

Temmuz 1943’te müttefikler, Sicilya’ya çıkartma yaptılar ve Eylül’de İtalya anakarası kıyılarına ulaştılar. İtalyan Faşist Partisi Büyük Konseyi’nin, İtalyan başbakanı Benito Mussolini’yi (Hitler’in bir müttefiki) görevden almasının ardından İtalyan ordusu yönetimi ele geçirdi ve 8 Eylül’de Anglo-Amerikan güçleriyle bir teslimiyet anlaşması yaptılar. İtalya’daki Alman birlikleri bölgenin kuzey yarısının kontrolünü ele geçirdi ve direnmeye devam etti. İtalyan ordu yetkilileri tarafından tutuklanan Mussolini, Alman SS komandoları tarafından Eylül’de kurtarıldı ve Kuzey İtalya’da (Almanya’nın yönetimi altında) neo-faşist bir kukla rejimi kurdu. Alman birlikleri, 2 Mayıs 1945’te teslim oluncaya kadar Kuzey İtalya’yı tutmaya devam ettiler.

Müttefikler'in Avrupa'da Almanya'ya karşı ikinci bir cephe açmak için Fransa'yı işgal etmesinin başlangıcında, Büyük Gün'de İngiliz birlikler Normandiya kıyılarına ayak basarken.

6 Haziran 1944’te (Büyük Gün)—büyük bir askerî operasyonun parçası olarak—150.000 müttefik askeri, Ağustos’un sonunda özgürlüğüne kavuşan Fransa’ya çıktı. 11 Eylül 1944’te, ilk ABD birlikleri, Sovyet birlikleri doğu sınırını geçtikten bir ay sonra Almanya’ya girdiler. Aralık’ın ortasında, Almanlar Belçika ve doğu Fransa’da Bulge Savaşı olarak bilinen başarısız bir karşı saldırı başlattılar. Müttefik Hava Kuvvetleri, Nazi endüstriyel tesislerine, örneğin Auschwitz’de bulunan biri gibi (gaz odaları asla hedef alınmamasına rağmen) saldırdı.

Sovyetler, 12 Ocak 1945’te, Batı Polonya’yı özgürlüğüne kavuşturan ve Macaristan’ı (bir Mihver kuvveti) teslim olmaya zorlayan bir saldırıya başladılar. 1945 Şubat’ının ortasında, müttefikler Almanya’nın Dresden şehrini bombalayarak yaklaşık 35.000 sivili öldürdüler. Amerikan birlikleri, 7 Mart 1945’te Ren nehrini geçtiler. 16 Nisan 1945’teki son Sovyet saldırısı, Sovyet güçlerinin Almanya’nın Başkenti Berlin’i kuşatmalarını sağladı. Sovyet birlikleri İmparatorluk Şansölyeliğine doğru yol alırken, Hitler 30 Nisan 1945’te intihar etti. Almanya, 7 Mayıs 1945’te, Reims’te Batılı müttefiklere ve 9 Mayıs’ta Sovyetler’e, Berlin’de koşulsuz teslim oldu. Ağustos’ta, Amerika’nın, Japon şehirleri Hiroşima ve Nagazaki’ye 120.000 sivili öldüren atom bombalarını atmasının hemen sonrasında Pasifik’teki savaş sona erdi. Japonya 2 Eylül’de resmen teslim oldu.

Nazi Almanya'sının yenilgisi, 1942–1945