Φιλμ

Αμερικανοί στρατιώτες επιθεωρούν το Hadamar

Σύμφωνα με τους Ναζί, η «ευθανασία» αναφερόταν στη θανάτωση όσων οι Ναζί έκριναν «ανάξιους να ζουν». Το 1941, η ψυχιατρική κλινική Hadamar λειτούργησε ως ένα από τα κέντρα ευθανασίας της Γερμανίας. Οι ασθενείς που επέλεγαν οι Γερμανοί γιατροί για ευθανασία μεταφέρονταν στο Hadamar ή σε κάποια άλλη εγκατάσταση και δολοφονούνταν σε θαλάμους αερίων. Περισσότερα από 10.000 άτομα δολοφονήθηκαν σε θαλάμους αερίων στο Hadamar πριν τερματιστεί επισήμως το Πρόγραμμα Ευθανασία τον Αύγουστο του 1941. Παρόλο που το πρόγραμμα είχε τερματιστεί επισήμως, οι δολοφονίες στο Hadamar συνεχίστηκαν με θανατηφόρες ενέσεις. Μετά τον πόλεμο, μέλη προσωπικού από τις ΗΠΑ κινηματογράφησαν τις εγκαταστάσεις και περιέθαλψαν τους επιζήσαντες ασθενείς.

Καταγραφή

Ετικέτες


  • National Archives - Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.