Film

Amerikan askerleri Hadamar'ı kontrol ediyor

Nazilerin kullandığı şekliyle “ötenazi”, Nazilerin “yaşayamayacak kadar değersiz" olarak kabul ettiği kişilerin öldürülmesi anlamına geliyordu. 1941'de Hadamar'daki psikiyatri kliniği, Almanya'daki ölüm merkezlerinden biri olarak kullanıldı. Alman doktorların ötenazi için seçtikleri hastalar, Hadamar'a ya da başka bir tesise sevk edildi ya da gaz odalarında öldürüldü. Ötenazi Programı'nın Ağustos 1941'de resmen sona ermesinden önce, Hadamar'da 10.000'den fazla kişi öldürüldü. Program resmen sona erse de, Hadamar'daki cinayetler ölümcül iğnelerin kullanılmasıyla devam etti. Savaşın ardından, Amerikalı personel tesisi filme aldı ve sağ kalan hastaların bakımını yaptı.

Deşifre Edilmiş Metin

Etiketler


  • National Archives - Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.