قطعه فیلم های تاریخی

شرایط محله یهودی نشین ورشو

پس از اینکه آلمانی ها محله یهودی نشین ورشو را در اکتبر 1940 ایجاد کردند، شرایط موجود به سرعت رو به وخامت گذاشت. آلمانی ها انتقال کالا به داخل و خارج محله را شدیداً کنترل می کردند. غذای کافی برای سیر کردن ساکنان محله وجود نداشت. بسیاری از یهودیان سعی می کردند با به مخاطره انداختن خود غذا را به صورت قاچاقی وارد محله کنند. جیره غذایی که آلمانی ها برای ساکنان محله یهودی نشین ورشو تعیین کرده بودند، کمتر از 10 درصد جیره غذایی یک شهروند آلمانی بود. ماهیانه هزاران یهودی در ورشو در اثر گرسنگی یا بیماری جان خود را از دست دادند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Center for Jewish Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.