قطعه فیلم های تاریخی

آزادسازی ماوتهاوزن

اردوگاه کار اجباری ماوتهاوزن کمی بعد از الحاق اتریش به آلمان (1938) دایر شد. زندانیان این اردوگاه ابتدا به انجام کارهای شاق در معدن سنگی در همان اطراف و سپس ساختن تونل های زیرزمینی برای کارخانه های تولید موشک گماشته می شدند. نیروهای ایالات متحده این اردوگاه را در ماه مه 1945 آزاد کردند.این قطعه فیلم- که توسط فیلمبرداران آمریکایی گرفته شده است - صحنه هایی از اردوگاه، مراقبت نیروهای آمریکایی از زندانیان آزاد شده و همچنین شهروندان اتریشی را نشان می دهد که اجساد قربانیان را برای دفن سوار بر گاری های خود می کنند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.