قطعه فیلم های تاریخی

آزادسازی ماوتهاوزن

اردوگاه کار اجباری ماوتهاوزن کمی بعد از الحاق اتریش به آلمان (1938) دایر شد. زندانیان این اردوگاه ابتدا به انجام کارهای شاق در معدن سنگی در همان اطراف و سپس ساختن تونل های زیرزمینی برای کارخانه های تولید موشک گماشته می شدند. نیروهای ایالات متحده این اردوگاه را در ماه مه 1945 آزاد کردند.این قطعه فیلم- که توسط فیلمبرداران آمریکایی گرفته شده است - صحنه هایی از اردوگاه، مراقبت نیروهای آمریکایی از زندانیان آزاد شده و همچنین شهروندان اتریشی را نشان می دهد که اجساد قربانیان را برای دفن سوار بر گاری های خود می کنند.


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک