آلیس ادلشتاین فریدمن Alice Edelstein-Friedmann

آلیس ادلشتاین فریدمن Alice Edelstein-Friedmann

تاریخ تولد: October 20, 1919

هوستون, چکسلواکی

آلیس که با نام آلیس ادلشتاین متولد شد، جوانترین فرزند از دو فرزند یک خانواده یهودی در روستای غیر متعارف هوستون، در نزدیکی پراگ بود. کمی پس از تولد آلیس، پدرش به همراه خانواده به وین رفت. در آنجا پدرش یک فروشگاه عمده فروشی کفش برپا کرد. آلیس در بچه‌گی به مدرسه دولتی رفت و آموزش مذهبی دید.

۱۹۳۳-۳۹: پس از فارغ التحصیلی از مدرسه تجاری، پیدا کردن کار برایم سخت شد زیرا در اتریش رکود اقتصادی بود. در ۱۹۳۶، پدرم به من اجازه داد در دفترش کار کنم اما من در ۱۹۳۸ کاری در یک دفتر دیگر پیدا کردم. در ماه مارس، فقط یک ماه بعد از شروع کارم، آلمان ها اتریش را اشغال کردند. نازی ها شروع به حمله به یهودی ها در سرتاسر شهر کردند. ترک والدینم قلبم را شکست اما به پراگ رفتم تا از کشتار نازی ها فرار کنم.

۱۹۴۰-۴۴: در ماه مه ۱۹۴۲، من به گتوی ترزین اشتاد Theresienstadt تبعید شدم. هنگام رسیدن، عمویم را دیدم. او به من گفت که کاروان مقصد دیگری داشت و تنها دلیلی که می‌توانستم آنجا بمانم این بوده که او اعلام کند من عروسش هستم. به خاطر او من ماندم و بقیه چند روز بعد آنجا را ترک کردند و کسی نمی داند کجا رفتند. یک سال بعد من به آشویتس تبعید شدم و از آنجا در سال ۱۹۴۴ همراه با ۵۰۰ زن دیگر برای کار به هامبورگ فرستاده شدیم تا خیابان ها و کارخانه ها را از ویرانه‌ها پاک کنیم.

آلیس در نهایت به اردوگاه برگن-بلسن تبعید شد و در آنجا در ۱۵ آوریل ۱۹۴۵ توسط نیروهای بریتانیا آزاد شد. آلیس تنها عضو خانواده بود که در جنگ زنده ماند.