برتا وولفبرگ گوتشالک  Bertha Wolffberg Gottschalk

برتا وولفبرگ گوتشالک Bertha Wolffberg Gottschalk

تاریخ تولد: ۲۲ سپتامبر ۱۸۶۶

کونیگسبرگ, Koenigsberg آلمان

برتا در یک خانواده‌ی یهودی در پایتخت پروس شرقی به دنیا آمد. پدرش در انجمن شهر کونیکسبرگ خدمت می‌کرد. در سال ۱۸۸۷، برتا با هوگو گوتشالک ازدواج کرد و آنها در شهر کوچک اشلاوه در شمال آلمان ساکن شدند. هوگو مالک آسیاب شهر بود. آنها چهار فرزند خود را در خانه‌ای نزدیک به یک نهر کوچک که اطراف آن را باغ‌های میوه و یک باغ بزرگ احاطه کرده بود، بزرگ کردند.

۱۹۳۳-۳۹:من و دخترم نانی، به برلن نقل مکان کرده‌ایم. هوگو در سال ۱۹۳۴ فوت کرد و ما از یهودستیزی روز افزون در اشلاوه هراس داشتیم. امیدوار بودیم که در یک شهر بزرگ، کمتر به عنوان یهودی به چشم بیاییم. اما مقامات نازی انواع محدودیت‌ها را در مورد یهودیان اعمال می‌کنند و اخیراً مجبور شدم جواهرات و نقره آلاتم را ثبت کنم. دخترم، گرترود سه دختر خود را به انگلستان فرستاده است. من هم دلم می‌خواهد اینجا را ترک کنم اما گرفتن ویزای خروج، کار دشواری است.

۱۹۴۰-۴۲: من و نانی به محله‌ی یهودی نشین ترزین اشتاد در چکوسلواکی تبعید شده‌ایم. یک اتاق کثیف و شلوغ و پر از شپش در طبقه‌ی دوم خانه‌ای به ما داده‌اند. نانی، کیسه های خاک اره را کشان کشان به خانه می‌آورد تا با سوزاندن آن، اتاقمان را گرم کنیم. در سال ۱۹۴۱ این شانس را داشتم که به آمریکا بروم، اما نخواستم بدون نانی بروم. دوران زندگی من در اشلاوه دیگر به خاطره‌ای دور تبدیل شده است.

برتا در ۲۳ نوامبر ۲۹۴۲ در ترزین اشتاد جان سپرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.