ادیت فورمن براندمن  Edith Fuhrmann Brandmann

ادیت فورمن براندمن Edith Fuhrmann Brandmann

تاریخ تولد: ۱۱ سپتامبر ۱۹۳۱

کریشیاتیک, Kriesciatik رومانی

دهکده‌ی ادیت به نام کریشیاتیک در مرز بین رومانی و لهستان قرار داشت. والدین یهودی او صاحب یک مزرعه بزرگ بودند که در آن گله‌ی گاو و دانه‌های شکر پرورش می‌دادند. آنها همچنین صاحب یک فروشگاه مواد غذایی نیز بودند. ادیت یک برادر با نام یاکوب و یک خواهر با نام مارتا داشت. در خانه، آنها به زبان یدیش و آلمانی صحبت می‌کردند و ادیت بعد از شروع مدرسه رومانیایی را یاد گرفت.

۱۹۳۳-۳۹: دهکده ما در کنار یک رودخانه بود و من همراه با دوستانم روزهای تابستان را در کنار آب، به شنا و بازی کردن می‌پرداختیم. مادرم برایم ساندویچ‌های نان ـ کره و گیلاس درست می‌کرد. بعضی وقت‌ها من و بهترین دوستم فریتزی برای جمع آوری توت فرنگی وحشی و گل به جنگل می‌رفتیم. در عید پاک، پدر و مادرم اطمینان حاصل می‌کردند که ما در خانه می‌مانیم زیرا دهقانان محلی مست می‌کردند و بعضی وقت‌ها به یهودیان حمله می‌کردند، زیرا که برای کشته شدن عیسی مسیح یهودیان را مقصر می‌دانستند.

۱۹۴۰-۴۴: در سال ۱۹۴۰، یک سال بعد از شروع جنگ، رومانی با آلمان متحد شد. هنگامی که پلیس یهودیان را از دهکده‌مان اخراج ‌کرد و آنها را به محل تجمع یهودیان در اوکراین ‌فرستاد من ۹ ساله بودم. ما به یک سربازخانه بزرگ منتقل شدیم جایی که هزاران یهودی در آن جمع بودند. به نظر هیچ چیز منظم نمی‌رسید. ما متوجه شدیم هر روز ۱۰۰۰ یهودی جمع‌آوری و به گتو‌های اوکراینی فرستاده می‌شوند. هنگامی که پدرم از این موضوع مطلع شد، به ما گفت که منتظر بمانیم تا بتواند ترتیب فرارمان را بدهد.

خانواده‌ی ادیت بیش از سه سال توسط خانواده‌های یهودی در یک دهکده‌ اوکراینی مخفی شدند، و از جنگ جان سالم به در بردند. در سال ۱۹۵۹ ادیت به آمریکا مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.