استر مندل براون Eszter Mendel Braun

استر مندل براون Eszter Mendel Braun

تاریخ تولد: 1903

هیدِگکوت Hidegkut, مجارستان

استر یکی از ۱۱ فرزند متولد شده در یک خانواده‌ی یهودی مذهبی در شهر کوچک هیدِگکوت، در شرق مجارستان بود. در حین جنگ جهانی اول، خانواده‌ی وی پناهنده شدند اما تنها سه برادر و خواهرش از جنگ جان سالم به در بردند. پس از پایان جنگ، او با جنو براون، پناهنده‌ای از شهر سیگت Sighet ازدواج کرد. آنها در شهر کریستورو-سکیچ Cristuru-Secuiesc در رومانی اقامت گزیدند و صاحب شش فرزند شدند.

۱۹۳۳-۳۹: از آنجا که استر می توانست به زبان های بسیاری شامل مجاری، یدیش، رومانیایی، ایتالیایی، فرانسوی و عبری صحبت کند، در کریستورو-سکیچ که در منطقه چند نژادی ترانسیلوانیا Transylvania در رومانی قرار داشت، احساس غریبی نمی کرد. در دهه ۱۹۳۰ کریستورو-سکیچ به افتخار رهبر فقید رومانی، به آی جی دوکا تغییر نام یافت. در حالیکه جنو، فروشگاه جواهرات و ساعت سازی را مدیریت می‌کرد، استر در خانه می ماند و بچه هایش را بزرگ می کرد.

۱۹۴۰-۴۴: مجاری ها در سپتامبر ۱۹۴۰ وارد کریستورو-سکیچ شدند و آن را ضمیمه‌ی مجارستان کردند. قوانین جدیدی وضع شدند که حقوق یهودی ها را محدود می کرد. کودکان استر از مدرسه اخراج شدند. همسرش مجبور شد فروشگاه را در روزهای شنبه که برای یهودیان مقدس بود باز نگه دارد و در نهایت اداره آن را به یک کارمند غیریهودی واگذار کند. در بهار سال ۱۹۴۴، خانواده براون مجبور شدند به گتوی برپا شده توسط مقامات مجارستان نقل مکان کنند و دو پسر بزرگ آنها برای خدمت نظام وظیفه به ارتش مجارستان فراخوانده شدند.

در ماه مه ۱۹۴۴، استر و بقیه خانواده براون به آشویتس تبعید شدند و استر و کوچکترین دخترش آرانکا، کمی پس از رسیدن به آنجا در اتاق گاز کشته شدند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.