عزرا بن‌گرشوم  Ezra BenGershom

عزرا بن‌گرشوم Ezra BenGershom

تاریخ تولد: 1922

ورزبورگ, آلمان

عزرا در خانواده‌ای یهودی که در شهر باواریان واقع در ورزبورگ زندگی می‌کردند به دنیا آمد. در تابستان ۱۹۲۹ پدرش که یکی از خاخام‌های نسل سوم بود برای راهنمایی ۱۲کنیسه‌ی واقع در سیسیلیای علیا، به عنوان ربای (عالم مذهبی) منطقه انتخاب شد. عزرا در مدرسه‌ی ابتدایی از خودش استعدادی فوق العاده در شیمی نشان داد و گاهی اوقات نیز به خاطر یهودی بودنش توسط همکلاسی‌هایش اذیت می‌شد.

۱۹۳۳-۳۹: من به خاطر ظاهر«شمالی»ام، جاهایی قادر بودم بروم که یهودیان دیگر نمی‌توانستند بروند. در سال ۱۹۳۸ یک سال بعد از بازگشت من به مدرسه‌ی راهنمایی یهودیان در برلین، نازی‌ها شروع به تبعید یهودیان به اردوگاه‌های کار کردند. من که به دنبال راهی بودم که آلمان را ترک کنم، به یک شرکت صهیونیستی در نزدیکی برلین، که جوانان را برای مهاجرت به فلسطین و یافتن شهرک‌های کشاورزی تعلیم می‌داد پیوستم.

۱۹۴۰-۴۴: در سال ۱۹۴۱ هنگامی که نازی‌ها شروع به تبعید یهودیان آلمان کردند من به برلین فرار کردم. برای فرار از دست واحدهای گشت گشتاپو من همیشه با یکی از یونیفرم‌های مخصوص جوانان هیتلر در شهر حرکت می‌کردم. من با ظاهر بلوندم و صلیب شکسته‌ام به عنوان یک آریایی شناخته می‌شدم. در آوریل ۱۹۴۳ با استفاده از مدارک جعلی که نشان می‌داد در صنایع تسلیحاتی کار کرده‌ام، به وین فرار کردم. سپس به بوداپست رفتم و در آنجا تا زمانی که آلمانی‌ها به مجارستان حمله کردند مخفی شدم. در نوامبر ۱۹۴۴ به رومانی فرار کردم و توانستم سوار یک کشتی ترکی شوم که به سمت فلسطین حرکت می کرد.

عزرا در فلسطین به آرزویش که مطالعه در زمینه بیوشیمی بود رسید. وی به مدت ۲۵ سال رئیس قسمت شیمی کلینیک مربوط به بیمارستان آکادمیک کودکان در روتردام بود.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.