لیا کول رَپَپورت Leah Kohl Rapaport

لیا کول رَپَپورت Leah Kohl Rapaport

تاریخ تولد: ۲۲ ژوئن ۱۹۰۸

کامیانکا اسرومیلاوا, لهستان

لیا و چهار برادرش در یک خانواده‌ی یهودی در شهر لووف بزرگ شدند. بعد از آنکه لیا دیپلم دبیرستان را گرفت برای یک سال به دانشگاه رفت. وی در سال ۱۹۳۱ با جوزف رپپورت ازدواج کرد و این زوج جوان در شهر ورشو مستقر شدند.

۱۹۳۳-۳۹: خانواده رپپورت در حومه‌ی شهر زندگی می‌کردند و جوزف صراف بود. دختر آنها زوفیا در مه سال ۱۹۳۳ به دنیا آمد. آنها هر سال، در مراسم تعطیلات عید فصح یهودیان (عید فطیر) برای دیدن پدر و مادر لیا، به شهر لووف می‌رفتند. دو روز بعد از این که جوزف در اوت سال ۱۹۳۳ برای خدمت در ارتش فرا خوانده شد، آلمان، لهستان را اشغال کرد. پس از این که لهستان از آلمان شکست خورد، جوزف برگشت و با خانواده، به قسمتی از لووف که توسط نیروهای شوروی اشغال شده بود، فرار کرد.

۱۹۴۰-۴۴: نیروهای آلمان در سال ۱۹۴۱ لووف را اشغال کردند. پدر وی را مجبور کردند که خیابان‌ها را تمیز کند و برادرش را نازی‌ها گرفتند و تیر زدند ولی او جان سالم به در برد. در سال ۱۹۴۲ خانواده‌ی رپپورت به ورشو برگشتند و در خانه‌ی یکی از کارمندان پیشین جوزف مخفی شدند. آنها به مدت ۲ سال مجبور بودند در یک اتاق ۱۰×۸ زندگی کنند. یکبار، تفریبا توسط همسر سابق کارمند جوزف، تهدید شدند. وی گفته بود "می‌خواهم به پلیس بگویم که تو این جا یک کنیسه داری!"

‌پس از قیام ورشو در سال ۱۹۴۴، جوزف به اردوگاه نازی‌ها فرستاده و در آن جا کشته شد. لیا و زوفیا به کراکف رفتند و تازمانی که شهر توسط نیروهای جماهیر شوروی آزاد شد، آنجا ماندند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.