رنه گوتمن  Rene Guttmann

رنه گوتمن Rene Guttmann

تاریخ تولد: ۲۱ دسامبر ۱۹۳۷

ِتپلیسه-شانُف, Teplice-Sanov چكسلواكی

رنه همراه با خواهر دوقلویش، رناته و پدر و مادر آلمانی- یهودی خود در پراگ زندگی می‌کردند. اندکی پیش از تولد این دوقلو، والدین رنه برای فرار از سیاست‌های دولت نازی علیه یهودیان، از شهر درسدن آلمان فرار کردند. هربرت، پدر رنه قبل از ترک آلمان به قصد زندگی در چکوسلواکی، در کار صادرات و واردات بود. مادرش، ایتا حسابدار بود.

۱۹۳۳-۳۹: خانواده‌ی ما در یک آپارتمان شش طبقه کنار خط تراموای شماره ۲۲ در پراگ زندگی می‌کردند. یک رشته پلکان طویل و شیب دار، به آپارتمان ما منتهی می‌شد. من و خواهرم رناته در اتاق خواب پدر و مادرمان در یک تخت می‌خوابیدیم. آپارتمان، تراسی مشرف به محوطه‌ی بیرون داشت. من و رناته همیشه لباسهای مشابه و شیک می پوشیدیم و روزها اغلب در پارک مجاور خانه بازی می‌کردیم. در مارس ۱۹۳۹، ارتش آلمان پراگ را اشغال کرد.

۱۹۴۰-۴۵: دقیقاً قبل از اینکه ۶ ساله شوم، خانواده‌ام از محله‌ی یهودی‌نشین ترزین‌اشتاد به آشویتس تبعید شدند. بر روی بازویم شماره‌ی ۱۶۹۰۶۱ خالکوبی شد. در آنجا من را از خواهر و مادرم جدا کردند و با پسرهای بزرگتر از خودم که اکثر آنها دوقلو به نظر می‌رسیدند در یک بازداشتگاه قرار دادند. نمی‌دانستم اوضاع از چه قرار است. گاهی اوقات، هر چند که مریض نبودم مرا به بیمارستان می‌بردند و در آنجا همه جایم را اندازه می‌گرفتند و با اشعه ایکس، عکس می‌انداختند. یک بار ما پسرها شاهد آن بودیم که بیرون از بازداشتگاه، سربازان روس و لهستانی را در یک گودال اعدام کردند.

رنه و خواهرش زنده ماندند و در سال ۱۹۵۰ در آمریکا به یکدیگر پیوستند. آنها متوجه شدند که به عنوان یک جفت از "دوقلوهای منگل"، در آزمایش‌های پزشکی مورد استفاده قرار گرفته بودند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.